Hội trường

Hội trường giáo xứ Thánh Luca (phòng có cửa mở vào nhà thờ) sẽ không được cho mướn  nữa, và  nơi  đây  chỉ  dành riêng  cho  các  sinh  hoạt  giáo  xứ,…

Fortsett å lese Hội trường