Đàng Thánh Giá cho mùa chay!

norsk polsk

Cộng đoàn thân mến. Nội thất của thánh đường luôn cần phải thay đổi. Bước kế tiếp là các Đàng Thánh Giá bên trong thánh đường. Từ đầu mùa thu bà Cecille Lyng đã bắt tay vào công việc này. Bà là một nghệ nhân về dệt may, và bà sẽ làm 14 bức tranh Đàng Thánh Giá bằng nghệ thuật dệt cho chúng ta. Bà ta cũng đã làm nhiều tác phẩm khác cho các thánh đường Công Giáo. Trong đó có 14 Đàng Thánh Giá ở thánh đường St. Frans tại Larvik.

 

Chúng ta bắt đầu quyên góp tài chánh cho những Đàng Thánh Giá mới này!

Giá thành cho mỗi Đàng Thánh Giá là 10.000,- bao gồm đóng khung, treo lên vách và bắt điện cho bóng đèn. Sự quyên góp nhằm mục đích cho những khoảng chi phí này. Chúng tôi hy vọng mọi người quảng đại đóng góp cho những Đàng Thánh Giá này. Như thế là chúng ta đã cùng nhau làm cho ngôi Thánh Đường thêm đẹp đẽ hơn.

Mục đích của chúng ta là đủ tiền để trang trải các phí tổn trên nội trong mùa chay này.

Vì vậy, chúng ta hãy cùng nhau làm cho ngôi thánh đường của chúng ta thành một nơi cầu nguyện đẹp hơn!