Katekese

Katekese er der man lærer om den kristne tro som forberedelse til å motta et sakrament. I den tidlige Kirke, før barnedåp var blitt normen, hadde man som voksen en lang katekesetid som katekumen før man kunne motta dåpen.

Når barnedåp ble det vanligste ble katekesetiden flyttet til etter mottakelsen av sakramentet, slik at man skulle lære om den tro man ble døpt til. I dag er katekesen en vanlig forberedelse til mottakelse av førstekommunion og fermingens sakrament/konfirmasjon.

I St. Johannes er det tilbud om katekese fra 2. til 9. klasse (tilsvarende vanlige skoleklasser). Om man ønsker å motta førstekommunion og konfirmasjon er det obligatorisk med katekese i to år før mottakelse av hver av disse sakramentene.

KatekeseNytt

Leksehjelp

Menigheten tilbyr nå leksehjelp for grunnskoleelever. Dette tar sted tirsdager fra klokka 16.30 og frem til messen. Oppstart blir etter …

Read More

Huskeliste for katekese

1. Lever dåpsattest (kun første gang)

2. Registrér barnet for årets katekese (hvert år)

3. Lever førstekommunionsmelding eller fermingsmelding (3. og 9. klasse)

4. Betal katekeseavgift

5. Møt opp på katekesedagene med matpakke og skrivesaker

Praktisk informasjon

Timeplan

Fermingsklassen

01. september (oppstart)
06. oktober
03. november
29. november – 01. desember (konfirmasjonshelg)

Det er også én undervisningdag i  som faller på en ukedag i tillegg til de datoene dere ser over som faller på søndager. Datoene for ukedagene kommer fortløpende.

05. januar
02. februar
01. mars
05. april
03. mai
05. og 06. mai (øvelse og skriftemål)
06. juni (ferming)
13. juni (katekeseavslutning)

Det er også én undervisningdag i måneden som faller på en ukedag i tillegg til de datoene dere ser over som faller på søndager. Datoene for ukedagene kommer fortløpende.

Første kommunikanter

15. september (oppstart)
20. oktober
17. november
15. desember

19. januar
09. februar
15. mars
19. april
21. mai (Øvelse og skriftemål)
23. mai (mottakelse av første hellige kommunion)
13. juni (katekeseavslutning)

2., 4.-8. klasse

31. august: undervisningen er avlyst grunnet vi sender alle kateketer til katekeseseminar i regi av bispedømmet.

01. september: alle i 6.-8. klasse er invitert til messen kl. 11.00 hvor barn og kateketer vil bli velsignet.

15. september: all i 2. og 4.-5. klasse er invitert til å være med i messen kl. 11.00 hvor alle barn og kateketer vil bli velsignet.

05. oktober (oppstart med foreldremøte)
02. november
07. desember

18. januar
01. februar
07.mars
04. april
02. mai
13. juni (katekeseavslutning)

Har du noe spørsmål angående katekesen?

Send mail til Katekese@stjohannes.no

2. klasse og 4.-7. klasse katekesebarn: 500kr
3. klasse: 700kr
8. og 9. klasse: 1000kr
9. klassinger som ikke deltok i katekesen i 8. klasse: 1500kr
Søskenrabatt: 250kr avslag

Det er 3 måter å betale på: direkte til menigehetens katekesekonto, gjennom vipps og med kontanter

Betal til konto
Konto: 3000.34.43481. Merk: Katekese, barnet navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse)

Vipps
Vipps inn bidraget til nr. 20345 (St. Johannes, apostel og evangelist). Husk å bruke «kjøp og betal» funksjonen, ikke «send penger». Merk: Katekese, barnets navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse)

Betal med kontanter
Betaling med kontant kan skje på kontortiden eller på katekesedagen.

Alle barn blir automatisk medlem av NUK (den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon) ved betaling av katekeseavgift. Dersom deres barn ikke ønsker å være medlem av NUK, må dere si ifra ved påmeling. Mer informasjon om NUK kan dere finne på nuk.no.

Har du et brennende ønske om å undervise barn i den katolske tro, eller ønsker du å bidra til å hjelpe kirken og dens utvikling? Da har du kommet til riktig sted. Hvert år er det en utfordring å finne kateketere og assistenter til å utføre katekeseundervisningene. St. Johannes menighet er en ung menighet og vi er i prosessen i å skape et langvarig og stabil katekisme.

Arbeidsoppgavene til en hovedkateket:

 • Være kontaktlæreren for en klasse. Dette innebærer å lage undervisningsopplegg som er pedagogisk forsvarlig og utføre dette.
 • Du er en trygg voksenperson som elevene kan gå til hvis de lurer på noe, enten det handler om troen eller ikke.
 • Møte opp til møter sammen med andre kateketer og presten (1-2 ganger i året)

Arbeidsoppgaver til en assistent:

 • Følge hovedkateketeren i deres opplegg og bistå med hjelp av praktiske oppgaver.
 • Holde roen i klasserommet.
Høres dette ut som noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt.

I ekteskapets- og dåpens sakrament sa dere ja til å oppdra barnet deres i den katolske tro. Dette innebærer også å tilrettelegge for læring av troen i hjemmet.

Her er noen forslag til hvordan man kan være gode forbilder for ungene:

 • Følge barnet til katekese
 • Bønn i hjemmet (morgen-, kvelds- og bordbønn)
 • Hjelpe til som katekesevert
 • Gå til messen
 • Spørre barna om hva de har gjort og lært i katekesen
 • Oppmuntre barna til å spørre om troen, her er prestene veldig behjelpelig
 • Oppmuntre barne til å delta i kirkelivet og deres mange aktiviteter for barn og unge som ministrering, diverse ungdomsgrupper og koret.
 • Følge de ti bud
 • Foreldrene er innkalt til foreldremøte med jevne mellomrom (se timeplan). Her vil foreldrene få viktig informasjon vedrørende undervisning og oppdateringer i timene.

Norge er et sekulært samfunn, det vil si at religionen tar mindre plass i samfunnet og har ikke like stor betydning som før. I tillegg er Norge et multikulturelt samfunn med mange andre trosretninger. Desto større grunn er det å bevare kulturen, tradisjonene og troen. Samtidig ønsker vi å lære barne om toleranse og respekt ovenfor andre trosretninger. Kirken må konkurrere med andre fritidsaktiviteter, derfor trenger vi din hjelp, som foreldre og foresatte, til å prioritere denne perioden av livet deres som er svært avgjørende for barnets trosoppfatning resten av livet.

På foreldremøte får dere informasjon angående katekese. Fermingsklassen og første kommunions klassen får ekstra informasjon.

Dato for foreldremøte er:

 • Mandag 2. september: 9. klasse, fermingsgruppen kl. 18:30 (velkommen til kveldsmesse klokka 18:00).
 • Mandag 16. september: 3. klasse, 1. kommunions gruppen kl. 18:30 (velkommen til kveldsmesse klokka 18:00)
 • Lørdag 5.oktober: 2. klasse og 4.-8. klasse kl. 10:00 under katekeseundervisningen.

Tidspunkt kommer fortløpende.

Ofte stilte spørsmål

Dersom vi skulle anta alle som fullfører fjorårets katekese skal fortsette med katekese hadde det vært fulle klasser. Dessverre er det ikke slik. Vi minner om at ved mottakelsen av sakramentene er det 2 års forberedelsestid, derfor ønsker vi i det lange løp at det er like mange elever i 2.- og 8. klasse som det er i 3.- og 9.klasse. Vi opplever at det er mange elever som slutter å gå i katekesen etter mottakelsen av den første hellige kommunion og kommer tilbake ved mottakelsen av fermingens sakrament.

Katekesebidraget går til forskjellige områder i drift av katekesen, ikke kirken eller kontoret. Katekesebidraget dekker blant annet:

 • Brev som sendes ved oppstarten av hvert katekeseår og andre brev som må sendes i løpet av katekeseåret.
 • Undervisningsmaterialer (whiteboard tusj, penn, bøker, skrivesaker, etc.) og materialer til katekesen (ekstra utstyr som pledd, stoff, isoporkuler)
 • Pynt og gaver til seremoniene (for fermingskandidater)
 • Sommeravslutning
 • Eventuelle ekskursjoner og overnattinger
 • Medlemskap i Norges unge katolikker (si ifra dersom du ikke ønsker å være medlem av NUK)

Betaler alle hver sin del av katekesen får vi til enda flere morsomme aktiviteter og kanskje kan vi servere noe smått (eller stort) for barna under katekeselørdagene.

Nei, du skal kun levere dåpsattesten til katekesebarnet én gang. Etter dette er barnet registrert hos oss og vi har fast bevis på at barnet er døpt og kan derfor motta de sakramentene de har krav på. Det er registreringen av barnet for det kommende katekeseåret som må gjennomføres HVERT ÅR.

Akkurat som et vanlig studie må man ha fullført 2.klasse for å gå i 3.klasse, eller bestå alle evalueringer før man går opp til eksamen. I den katolske kirke har vi 7 sakramenter. Dåp, botens sakrament, 1.kommunion/nattverden, fermingens sakrament, ekteskap, prestevielse og sykesalvingen — nogen lunde i den rekkefølgen. I fermingens sakrament mottar man den hellige Ånd i seg. Du fornyer dåpspakten din, som dine foreldre og faddere sa “ja” for deg da du ble døpt. Ved første kommunion mottar du Kristi legeme — dette skjer igjen også under fermingens sakrament. Du er nå klar til å si “ja” for deg selv, men må si “ja” til Kristi legeme først.

Si ifra! Menigheten inviterer foreldre og foresatte til møte angående ekstraordinær 1.kommunion. Mottakelsen vil skje under en høymesse på en  søndag fra kl. 11:00–12:00.

Jenter ved første kommunion og fermingens sakrament
Hvit kjole som går under knærne og dekker til skuldre. For skuldrene kan et sjal være et alternativ. Skoene kan være både høye eller lave, ettersom hva man selv føler seg komfortabel i, husk at du skal gå lenge i dem og vises foran hele menigheten. Unngå sterke farger og dype utringinger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Gutter ved første kommunion og fermingens sakrament
Dress med slips eller sløyfe. Dressen kan være av mørke farger som for eksempel svart, grå eller marineblå, eller hvit. Passende dressko som følger med. Unngå sterke farger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Du vil motta søskenrabatt. Sjekk fanen for priser.

Det sendes mail til foreldre og foresatte som advarsel om at katesebarnet har vært fraværende fra flere  undervisningsdager. Katekesebarnet kan i verste fall miste muligheten til å motta det hellige sakrament.

Dette gjelder også ved dårlig oppmøte. Det blir oppført fravær ved forsentkomming opptil en halvtime.

Katekesen skjer én gang i måneden med oppstart som oftest i august/september og avsluttes med sommeravslutning i juni. Det er altså få undervisningsdager, derfor ber vi voksenpersonene hjemme om å prioritere katekesen. Liste over tilstedeværelse føres for hver undervisning. Vi minner om at det er 2 års forberedelse til mottakelsen av sakramentene.

Prisen for 2. og 4.–8.klasse er 500kr. Prisen for fermingskandidater og første kommunikanter er 1000kr, dette er fordi en del av utgiften går til materialer og pynt ved selveste seremonien til mottakelsen av de hellige sakramentene. I tillegg har fermingskandidatene helger og overnattinger hvor vi står for mat og materialer.

Ta kontakt med menigheten hvor barnet ditt ble døpt og si at de må sende en kopi av dåpsattesten. Ta kontakt med katekesekoordinatoren dersom du trenger hjelp med denne prosessen. Barnet får ikke godkjent registrering uten dåpsattesten.

Ja!

Når man er fadder tar man høytidelig på seg det oppdrag å lære barnet opp i den katolske tro i samarbeid med foreldrene. Derfor kreves det også at fadderne er konfirmerte katolikker.
Mange har den samme fadderen som da barnet ble døpt, men dette er ikke noe en må ha. Når du skal velge fadder, tenk gjennom hvem som er et godt og hellig forbilde for barnet ditt, og som samvittighetsfullt kommer til å utføre denne oppgaven.
 1. Levere dåpsattest og fermingsattest på fadder.

Kontakt oss

Adresse

Bredtvetveien 12
0950 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon : 23 68 11 00

Epost : oslo-st.johannes@katolsk.no

Kontortider

MAN-FRE: 09.00 – 16.00

St. Johannes Apostel og evangelist menighet - Org.nr.: 911 907 577
Lukk meny