Katekese

Katekese er der man lærer om den kristne tro som forberedelse til å motta et sakrament. I den tidlige Kirke, før barnedåp var blitt normen, hadde man som voksen en lang katekesetid som katekumen før man kunne motta dåpen.

Når barnedåp ble det vanligste ble katekesetiden flyttet til etter mottakelsen av sakramentet, slik at man skulle lære om den tro man ble døpt til. I dag er katekesen en vanlig forberedelse til mottakelse av førstekommunion og fermingens sakrament/konfirmasjon.

I St. Johannes er det tilbud om katekese fra 2. til 9. klasse (tilsvarende vanlige skoleklasser). Om man ønsker å motta førstekommunion og konfirmasjon er det obligatorisk med katekese i to år før mottakelse av hver av disse sakramentene.

KatekeseNytt

Huskeliste for katekese

1. Lever dåpsattest (kun første gang)

2. Registrér barnet for årets katekese (hvert år)

3. Lever førstekommunionsmelding eller fermingsmelding (3. og 9. klasse)

4. Betal katekeseavgift

5. Møt opp på katekesedagene med matpakke og skrivesaker

Praktisk informasjon

Timeplan 2020/2021 Det er forbehold om endringer ifht. korona situasjonen. Pr. september 2020 har det blitt bestemt å utsette undervisningen for 4,5,6 og 7 klasse til januar 2021. 9. nov har Oslo innført sosial nedstenging og dermed er all katekese utsatt til januar 2021.

Katekese for 2. og 3. klasse

Oppdatert pr. 26.11.2020

07. november kl. 10.00 – 13.30

05. desember kl. 10.00 – 13.30

16. januar kl. 10.00 – 13.30

6. februar kl. 10.00 – 13.30

6. mars kl. 10.00 – 13.30

17. april kl. 10.00 – 13.30

1. mai kl. 10.00 – 13.30

(13. mai mottagelse av 1. kommunion)

5. juni kl. 10.00 – 13.30

Katekese for 8. og 9. klasse

Oppdatert 26.11.2020

21. november kl. 10.00 – 13.30 (foreldremøte)

5. desember kl. 15.00 – 18.30 (skriftemål)

23. januar :

 • 8. klasse kl. 10.00 – 13.30
 • 9-10 klasse: 10.00 – 18.30 KONFIRMANTDAG

6. februar kl. 15.00 – 18.30

20. mars kl. 10.00 – 13.30 (skriftemål)

24. april :

 • 8. klasse kl. 10.00 – 13.30
 • 9.-10. klasse: 10.00 – 18.30 KONFIRMANTDAG

22. mai: mottagelse av fermingenssakrament

5. juni kl. 10.00 – 13.30 Avslutning

Har du noe spørsmål angående katekesen?

Send mail til Katekese@stjohannes.no

2. klasse og 4.-8. klasse katekesebarn: 500 kr
3. klasse: 1000 kr
9. klasse: 1000 kr
Søskenrabatt: 250kr avslag 

Det er 3 måter å betale på: nettbank, vipps og kontanter

Betal til konto
Konto: 3000.34.43481. Merk: Katekese, barnet navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse)

Vipps
Vipps inn bidraget til nr. 20345 (St. Johannes, apostel og evangelist). Husk å bruke «kjøp og betal» funksjonen, ikke «send penger». Merk: Katekese, barnets navn og klassetrinn (for eksempel: Katekese, Ole Olsen, 4. klasse)

Betal med kontanter
Betaling med kontant kan skje i kontortiden eller på katekesedagen.

Alle barn blir automatisk medlem av NUK (den katolske kirkes barne- og ungdomsorganisasjon) ved betaling av katekeseavgift. Dersom deres barn ikke ønsker å være medlem av NUK, må dere si ifra ved påmeling. Mer informasjon om NUK kan dere finne på nuk.no.

Har du et brennende ønske om å undervise barn i den katolske tro, eller ønsker du å bidra til å hjelpe kirken og dens utvikling? Da har du kommet til riktig sted. Hvert år er det en utfordring å finne kateketere og assistenter til å utføre katekeseundervisningene. St. Johannes menighet er en ung menighet og vi er i prosessen i å skape et langvarig og stabil katekisme.

Arbeidsoppgavene til en hovedkateket:

 • Være kontaktlæreren for en klasse. Dette innebærer å lage undervisningsopplegg som er pedagogisk forsvarlig og utføre dette.
 • Du er en trygg voksenperson som elevene kan gå til hvis de lurer på noe, enten det handler om troen eller ikke.
 • Møte opp til møter sammen med andre kateketer og presten (1-2 ganger i året)

Arbeidsoppgaver til en assistent:

 • Følge hovedkateketeren i deres opplegg og bistå med hjelp av praktiske oppgaver.
 • Holde roen i klasserommet.
Høres dette ut som noe for deg? Ikke nøl med å ta kontakt.

I ekteskapets- og dåpens sakrament sa dere ja til å oppdra barnet deres i den katolske tro. Dette innebærer også å tilrettelegge for læring av troen i hjemmet.

Her er noen forslag til hvordan man kan være gode forbilder for ungene:

 • Følge barnet til katekese
 • Bønn i hjemmet (morgen-, kvelds- og bordbønn)
 • Hjelpe til som katekesevert
 • Gå til messen
 • Spørre barna om hva de har gjort og lært i katekesen
 • Oppmuntre barna til å spørre om troen, her er prestene veldig behjelpelig
 • Oppmuntre barne til å delta i kirkelivet og deres mange aktiviteter for barn og unge som ministrering, diverse ungdomsgrupper og koret.
 • Følge de ti bud
 • Foreldrene er innkalt til foreldremøte med jevne mellomrom (se timeplan). Her vil foreldrene få viktig informasjon vedrørende undervisning og oppdateringer i timene.

Norge er et sekulært samfunn, det vil si at religionen tar mindre plass i samfunnet og har ikke like stor betydning som før. I tillegg er Norge et multikulturelt samfunn med mange andre trosretninger. Desto større grunn er det å bevare kulturen, tradisjonene og troen. Samtidig ønsker vi å lære barne om toleranse og respekt ovenfor andre trosretninger. Kirken må konkurrere med andre fritidsaktiviteter, derfor trenger vi din hjelp, som foreldre og foresatte, til å prioritere denne perioden av livet deres som er svært avgjørende for barnets trosoppfatning resten av livet.

Ofte stilte spørsmål

Vi ber om at foreldre fyller ut et påmeldingsskjema hvert år for at vi aktivt skal se hvem som øsnker å gå i katekesen hos oss og for å kunne planlegge størrelsen på hver klasse. Vi ønsker også å sikre at all kontakt informasjon om foreldre og barn er riktig. Vi opplever at mange familier flytter eller endrer kontaktinformasjon, eller kanskje at barnet har fått allergi eller annet vi må ta hensyn til. 

Vi minner om at ved mottakelsen av sakramentene er det 2 års undervisning. 2.og 3. klasse forberedeer seg til 1. kommunion. 8. og 9. klasse forbereder seg til konfirmasjon. 

Katekesebidraget går til forskjellige områder i drift av katekesen, ikke kirken eller kontoret. Katekesebidraget dekker blant annet:

 • Brev som sendes ved oppstarten av hvert katekeseår og andre brev som må sendes i løpet av katekeseåret.
 • Undervisningsmaterialer (whiteboard tusj, penn, bøker, skrivesaker, etc.) og materialer til katekesen (ekstra utstyr som pledd, stoff, isoporkuler)
 • Pynt og gaver til seremoniene (for fermingskandidater)
 • Sommeravslutning
 • Eventuelle ekskursjoner og overnattinger
 • Medlemskap i Norges unge katolikker (si ifra dersom du ikke ønsker å være medlem av NUK)

Betaler alle hver sin del av katekesen får vi til enda flere morsomme aktiviteter og kanskje kan vi servere noe smått (eller stort) for barna under katekeselørdagene.

Nei, du skal kun levere dåpsattesten til katekesebarnet én gang. Etter dette er barnet registrert hos oss og vi har fast bevis på at barnet er døpt og kan derfor motta de sakramentene de har krav på. Det er registreringen av barnet for det kommende katekeseåret som må gjennomføres HVERT ÅR.

Akkurat som et vanlig studie må man ha fullført 2.klasse for å gå i 3.klasse, eller bestå alle evalueringer før man går opp til eksamen. I den katolske kirke har vi 7 sakramenter. Dåp, botens sakrament, 1.kommunion/nattverden, fermingens sakrament, ekteskap, prestevielse og sykesalvingen — nogen lunde i den rekkefølgen. I fermingens sakrament mottar man den hellige Ånd i seg. Du fornyer dåpspakten din, som dine foreldre og faddere sa “ja” for deg da du ble døpt. Ved første kommunion mottar du Kristi legeme — dette skjer igjen også under fermingens sakrament. Du er nå klar til å si “ja” for deg selv, men må si “ja” til Kristi legeme først.

Si ifra! Menigheten inviterer foreldre og foresatte til møte angående ekstraordinær 1.kommunion. Mottakelsen vil skje under en høymesse på en  søndag fra kl. 11:00–12:00.

Jenter ved første kommunion og fermingens sakrament
Hvit kjole som går under knærne og dekker til skuldre. For skuldrene kan et sjal være et alternativ. Skoene kan være både høye eller lave, ettersom hva man selv føler seg komfortabel i, husk at du skal gå lenge i dem og vises foran hele menigheten. Unngå sterke farger og dype utringinger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Gutter ved første kommunion og fermingens sakrament
Dress med slips eller sløyfe. Dressen kan være av mørke farger som for eksempel svart, grå eller marineblå, eller hvit. Passende dressko som følger med. Unngå sterke farger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Du vil motta søskenrabatt. Sjekk fanen for priser.

Det sendes mail til foreldre og foresatte som advarsel om at katesebarnet har vært fraværende fra flere  undervisningsdager. Katekesebarnet kan i verste fall miste muligheten til å motta det hellige sakrament.

Dette gjelder også ved dårlig oppmøte. Det blir oppført fravær ved forsentkomming opptil en halvtime.

Katekesen skjer én gang i måneden med oppstart som oftest i september og avsluttes med sommeravslutning i juni. Det er altså få undervisningsdager, derfor ber vi voksenpersonene hjemme om å prioritere katekesen. Liste over tilstedeværelse føres for hver undervisning. Vi minner om at det er 2 års forberedelse til mottakelsen av sakramentene.

Prisen for 2. og 4.–8.klasse er 500kr. Prisen for fermingskandidater og første kommunikanter er 1000kr, dette er fordi en del av utgiften går til materialer og pynt ved selveste seremonien til mottakelsen av de hellige sakramentene. I tillegg har fermingskandidatene helger og overnattinger hvor vi står for mat og materialer.

Ta kontakt med menigheten hvor barnet ditt ble døpt og si at de må sende en kopi av dåpsattesten. Ta kontakt med katekesekoordinatoren dersom du trenger hjelp med denne prosessen. Barnet får ikke godkjent registrering uten dåpsattesten.

Ja!

Når man er fadder tar man høytidelig på seg det oppdrag å lære barnet opp i den katolske tro i samarbeid med foreldrene. Derfor kreves det også at fadderne er konfirmerte katolikker.
Mange har den samme fadderen som da barnet ble døpt, men dette er ikke noe en må ha. Når du skal velge fadder, tenk gjennom hvem som er et godt og hellig forbilde for barnet ditt, og som samvittighetsfullt kommer til å utføre denne oppgaven.
 1. Levere dåpsattest og fermingsattest på fadder.

Kontakt oss

Adresse

Bredtvetveien 12
0950 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon : 23 68 11 00

Epost : oslo-st.johannes@katolsk.no

Kontortider

MANDAG – FREDAG:

KL. 09.00 – 15.00

St. Johannes Apostel og evangelist menighet - Org.nr.: 911 907 577