Påmelding til katekesen er stengt

 

Fristen for påmeldingen var 1.oktober 2023

For å lese vår personvernerklæring trykk her

Katekese

Katekese er der man fordyper seg om den kristne tro og forberede seg til å motta et sakrament. I den tidlige Kirke, før barnedåp var blitt normen, hadde man som voksen en lang katekesetid som katekumen før man kunne motta dåpen.

Når barnedåp ble det vanligste ble katekesetiden flyttet til etter mottakelsen av sakramentet, slik at man skulle lære om den tro man ble døpt til. I dag er katekesen en vanlig forberedelse til mottakelse av førstekommunion og fermingens sakrament/konfirmasjon.

I St. Johannes er det tilbud om katekese fra 2. til 9. klasse (tilsvarende vanlige skoleklasser). Om man ønsker å motta førstekommunion og konfirmasjon, er det obligatorisk med katekese i to år før mottakelse av hvert av disse sakramentene.

Katekesebrevet vil bli sendt ut pr post til alle barnefamilier som tilhører menigheten. Dersom dere ikke har mottatt brevet i begynnelsen av august, kan dere ta kontakt med oss på epost: katekese@stjohannes.no

Oppstart for katekese fra 2.-7.klasse er lørdag 16. september 2023 kl.10:00-14:00

Oppstart for konfirmasjonsundervisning år 1 er lørdag 23. september 2023 kl.11:00-15:00

 

 

 


2., 4.-7. klasse

I katekesen lærer barna om katolsk tro gjennom undervisning, lek og moro. De vil lære å leve troen og gjøre det i sitt nære miljø. For mange barn er det her de møter nye venner som har samme tro som dem. De vil ta del i felleskapet og vokse i troen sammen med andre barn i deres alder. 

 

Forberedelsene til å motta første hellige kommunion starter normalt i 2. klasse og  barna mottar førstekommunionen våren de går i 3. klasse.

 

For barn som går i 2.-7. klasse er det normalt katekese hver 3. lørdag i måneden, fra kl. 10:00-14:00. På grunn av helligdager kan det være nødvendig å flytte katekesen til en annen lørdag, så følg med på kalenderen. 

 

Oppstart for katekeseundervisning er lørdag 16. september 2023 kl.10:00-14:00

 

For å lese vår personvernerklæring trykk her

Praktisk informasjon

Dersom barnet ikke er døpt i St. Johannes menighet i Oslo, må det leveres en kopi av dåpsattesten til katekesekoordinator på e-post før oppstart. (En dåpsattest blir laget i menigheten der barnet er døpt). Det gjelder ikke dem som har levert tidligere i forbindelse med katekesen. 

Betaling
Katekesebidrag for 2. klasse og 4. -7. klasse er 500 kr
Søskenrabatt: 250 kr avslag

Bankkontonummer er 3000 3443 481

Merk betaling «ditt barns navn, klassen»

Har dere det litt trangt økonomisk så gjerne si ifra så finner vi en løsning på det. Katekesebidraget skal ikke være et hinder for at barna dine skal få være med i katekesen. 

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 


3. Klasse - Førstekommunion


I 3. klasse forbereder barna seg til å motta førstekommunionen (
nattverdens sakrament) og forsoningens sakrament (også kalt skriftemålet). Forberedelsene til å motta første hellige kommunion starter normalt i 2. klasse og barna mottar førstekommunionen våren de går i 3. klasse. Det er obligatorisk oppmøte til katekesen for barna i 3. klasse.

For barn som går i 3.klasse er det normalt katekese hver 3. lørdag i måneden, fra kl. 10:00-14:00. På grunn av helligdager kan det være nødvendig å flytte katekesen til en annen lørdag, så følg med på kalenderen. I slutten av november blir det arrangert en førstekommunionssamling som er en heldagssamling hvor barna vil få muligheten til å bli enda bedre kjent med hverandre og lære å praktisere troen sammen med andre. 

Oppstart for førstekommunionsundervisning er lørdag 16. september 2023 kl.10:00-14:00

 Foreldremøtet for førstekommunionsbarn er fredag 22.september.2023 kl.18:30-19:30

 

Førstekommunionsmessen blir på torsdag 09.mai 2024

For å lese vår personvernerklæring trykk her

Praktisk informasjon

Frist for påmelding til førstekommunionsklassen er 1.oktober. 2023

Papirer som må leveres inn til kontoret:

 • Kopi av dåpsattesten 
 • Ferdig utfylt 1. kommunionsmelding 

Betaling

Katekesebidrag for 3. klasse er 1000 kr

Søskenrabatt: 250 kr avslag

Bankkontonummer er 3000 3443 481

Merk betaling «ditt barns navn, førstekommunion gr….»

Har dere det litt trangt økonomisk så gjerne si ifra så finner vi en løsning på det. Katekesebidraget skal ikke være et hinder for at barna dine skal få være med i katekesen. 

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 


Konfirmasjonsundervisning

Normalt løp begynner ungdommer i 8. klasse med konfirmasjonsundervisningen og mottar konfirmasjonen i slutten av 9. klasse, men det går også fint å starte senere. Her i st. Johannes menighet er det obligatorisk med en to-årig forberedelse for å motta fermingens sakrament (også kalt konfirmasjon). De som ikke deltok i konfirmasjonsundervisningen før sømmer, ved påmelding vil starte i konfirmasjonsundervisning år 1

For å lese vår personvernerklæring trykk her

Konfirmasjonsundervisning år 1

Fermingens sakrament (konfirmasjonen) krever modning i troen. Konfirmantene vil gjennom undervisning, bekjentskap og moro lære hva kristent liv og kristent tro er, slik at de kan personlig og bevisst bekrefte sin tro. Første året i konfirmasjonsundervisningen vil det være fokus på å lære om sakramentene, trosbekjennelsen, høytider og messen.

Undervisningen faller på en lørdag hver måned fra kl. 11:00-15:00. I tillegg har konfirmanter en konfirmasjonssamlingsdag med tanke på at konfirmantene vil skape et felleskap og knytte bånd med hverandre.

Oppstart for konfirmasjonsundervisning år 1 er lørdag 23.september 2023 fra kl.11:00-15:00

Praktisk informasjon

Dersom barnet ikke er døpt i St. Johannes menighet i Oslo, må det leveres en kopi av dåpsattesten til katekesekoordinator på e-post før oppstart. (En dåpsattest blir laget i menigheten der barnet er døpt). Det gjelder ikke dem som har levert tidligere i forbindelse med katekesen. 

Betaling
Katekesebidrag for konfirmasjonsundervisning år 1 er 500 kr
Søskenrabatt: 250 kr avslag

Bankkontonummer er 3000 3443 481

Merk betaling «ditt barns navn, konfirmasjon år 1»

Har dere det litt trangt økonomisk så gjerne si ifra så finner vi en løsning på det. Katekesebidraget skal ikke være et hinder for at barna dine skal få være med i katekesen. 

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 

Konfirmasjonsundervisning år 2

Andre året i konfirmasjonsundervisning vil vi fokuserer på mer refleksjon om troen. Til høsten vil vi fokuserer på noe som kalles for Alpha-samlinger. Gjennom Alpha får konfirmantene muligheten til å knytte et dypere bånd og utforske den kristne tro sammen med hverandre. Hver økt har et tema, et spørsmål rundt tro som er laget for å skape samtaler. Det drives Alpha over hele verden. Ingen Alpha opplevelse er like, men de har tre viktige ting til felles: Mat, undervisning og samtale.

Det vil være syv intensive samlinger og en konfirmanthelg på Mariaholm i slutten av september. Disse samlingene er på tirsdager, med oppstart tirsdag 29. august  kl. 18:00-20:00. Det er obligatorisk oppmøte og vi håper at alle kan prioritere dette. Det er en opplevelse for livet!

Til våren blir det undervisning en gang i måneden på lørdager. 

Foreldremøtet for konfirmantene i år 2 er mandag 04. september kl.18:30-19:30. Vi oppfordrer alle foreldre til å delta for å få mer informasjon angående konfirmasjonen i år.

Fermingsmessen blir lørdag 01.juni 2024

Praktisk informasjon

Papirer som må leveres inn til kontoret:

 • Kopi av dåpsattesten 
 • Kopi av 1. kommunionsbekreftelse
 • Ferdig utfylt fermingsmelding
 • Kopi av fermingsattest til fadder 

Betaling

Katekesebidrag for konfirmasjonsundervisning år 2 er 1000 kr

Søskenrabatt: 250 kr avslag

Bankkontonummer er 3000 3443 481

Merk betaling «ditt barns navn, konfirmasjon år 2»

Har dere det litt trangt økonomisk så gjerne si ifra så finner vi en løsning på det. Katekesebidraget skal ikke være et hinder for at barna dine skal få være med i katekesen. 

 

Ta kontakt med menighetskontoret dersom du opplever problemer med betalingen. 

Katekesedatoer for 2023/ 2024

Katekese for 2., 4.-7. klasse

Katekese for 3. klasse - førstekommunion

Katekese for konfirmasjonsundervisning år 1

Katekese for konfirmasjonsundervisning år 2

Ofte stilte spørsmål

Vi ber om at foreldre fyller ut et påmeldingsskjema hvert år for at vi aktivt skal se hvem som øsnker å gå i katekesen hos oss og for å kunne planlegge størrelsen på hver klasse. Vi ønsker også å sikre at all kontakt informasjon om foreldre og barn er riktig. Vi opplever at mange familier flytter eller endrer kontaktinformasjon, eller kanskje at barnet har fått allergi eller annet vi må ta hensyn til. 

Vi minner om at ved mottakelsen av sakramentene er det 2 års undervisning. 2.og 3. klasse forberedeer seg til 1. kommunion. 8. og 9. klasse forbereder seg til konfirmasjon. 

Katekesebidraget går til forskjellige områder i drift av katekesen, ikke kirken eller kontoret. Katekesebidraget dekker blant annet:

 • Brev som sendes ved oppstarten av hvert katekeseår og andre brev som må sendes i løpet av katekeseåret.
 • Undervisningsmaterialer (whiteboard tusj, penn, bøker, skrivesaker, etc.) og materialer til katekesen (ekstra utstyr som pledd, stoff, isoporkuler)
 • Pynt og gaver til seremoniene (for fermingskandidater)
 • Sommeravslutning
 • Eventuelle ekskursjoner og overnattinger
 • Medlemskap i Norges unge katolikker (si ifra dersom du ikke ønsker å være medlem av NUK)

Betaler alle hver sin del av katekesen får vi til enda flere morsomme aktiviteter og kanskje kan vi servere noe smått (eller stort) for barna under katekeselørdagene.

Nei, du skal kun levere dåpsattesten til katekesebarnet én gang. Etter dette er barnet registrert hos oss og vi har fast bevis på at barnet er døpt og kan derfor motta de sakramentene de har krav på. Det er registreringen av barnet for det kommende katekeseåret som må gjennomføres HVERT ÅR.

Akkurat som et vanlig studie må man ha fullført 2.klasse for å gå i 3.klasse, eller bestå alle evalueringer før man går opp til eksamen. I den katolske kirke har vi 7 sakramenter. Dåp, botens sakrament, 1.kommunion/nattverden, fermingens sakrament, ekteskap, prestevielse og sykesalvingen — nogen lunde i den rekkefølgen. I fermingens sakrament mottar man den hellige Ånd i seg. Du fornyer dåpspakten din, som dine foreldre og faddere sa “ja” for deg da du ble døpt. Ved første kommunion mottar du Kristi legeme — dette skjer igjen også under fermingens sakrament. Du er nå klar til å si “ja” for deg selv, men må si “ja” til Kristi legeme først.

Si ifra! Menigheten inviterer foreldre og foresatte til møte angående ekstraordinær 1.kommunion. Mottakelsen vil skje under en høymesse på en  søndag fra kl. 11:00–12:00.

Jenter ved første kommunion og fermingens sakrament
Hvit kjole som går under knærne og dekker til skuldre. For skuldrene kan et sjal være et alternativ. Skoene kan være både høye eller lave, ettersom hva man selv føler seg komfortabel i, husk at du skal gå lenge i dem og vises foran hele menigheten. Unngå sterke farger og dype utringinger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Gutter ved første kommunion og fermingens sakrament
Dress med slips eller sløyfe. Dressen kan være av mørke farger som for eksempel svart, grå eller marineblå, eller hvit. Passende dressko som følger med. Unngå sterke farger. Nasjonal- og festdrakt er også passende.

Du vil motta søskenrabatt. Sjekk fanen for priser.

Det sendes mail til foreldre og foresatte som advarsel om at katesebarnet har vært fraværende fra flere  undervisningsdager. Katekesebarnet kan i verste fall miste muligheten til å motta det hellige sakrament.

Dette gjelder også ved dårlig oppmøte. Det blir oppført fravær ved forsentkomming opptil en halvtime.

Katekesen skjer én gang i måneden med oppstart som oftest i september og avsluttes med sommeravslutning i juni. Det er altså få undervisningsdager, derfor ber vi voksenpersonene hjemme om å prioritere katekesen. Liste over tilstedeværelse føres for hver undervisning. Vi minner om at det er 2 års forberedelse til mottakelsen av sakramentene.

Prisen for 2. og 4.–8.klasse er 500kr. Prisen for fermingskandidater og første kommunikanter er 1000kr, dette er fordi en del av utgiften går til materialer og pynt ved selveste seremonien til mottakelsen av de hellige sakramentene. I tillegg har fermingskandidatene helger og overnattinger hvor vi står for mat og materialer.

Ta kontakt med menigheten hvor barnet ditt ble døpt og si at de må sende en kopi av dåpsattesten. Ta kontakt med katekesekoordinatoren dersom du trenger hjelp med denne prosessen. Barnet får ikke godkjent registrering uten dåpsattesten.

Ja!

Når man er fadder tar man høytidelig på seg det oppdrag å lære barnet opp i den katolske tro i samarbeid med foreldrene. Derfor kreves det også at fadderne er konfirmerte katolikker.
Mange har den samme fadderen som da barnet ble døpt, men dette er ikke noe en må ha. Når du skal velge fadder, tenk gjennom hvem som er et godt og hellig forbilde for barnet ditt, og som samvittighetsfullt kommer til å utføre denne oppgaven.
 1. Levere dåpsattest og fermingsattest på fadder.

Kontakt oss

Adresse

Bredtvetveien 12
0950 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon : 23 68 11 00

Epost : oslo-st.johannes@katolsk.no

Kontortider

MANDAG – FREDAG:

KL. 09.00 – 15.00

St. Johannes Apostel og evangelist menighet - Org.nr.: 911 907 577