Messe

Feiringen av Den Hellige Messen står i sentrum i ethvert katolsk menighetsliv. I St. Johannes menighet feires Messen hver dag, og det feires seks messer på ulike språk hver søndag. Her kan du finne ut når Messen feires: 

Søndag

09.00 Messe på polsk
11.00 Messe på norsk
13.00 Messe på polsk (4.søndag/mnd på vietnamesisk)
15.00 Messe på engelsk
17.00 Messe på tamil
19.00 Messe på spansk

Mandag

18.00 Messe

Tirsdag

18.00 Messe

Onsdag

18.00 Messe

Torsdag

11.00 Messe på vietnamesisk
18.00 Messe
18.45 Messe på tamil

Fredag

18.00 Messe
19.00 Messe på polsk (2. og 4. fredag i måneden)

Lørdag

Første søndagsmesser:
18.00 Messe på norsk
19.30 Messe på polsk

"Messen er det kristne livets kilde og høydepunkt"

Skriftemål

Skriftemålet kalles også «Botens sakrament», og er det sted hvor vi kan komme til Gud i anger og hvor Han tilgir våre synder gjennom prestens ord. Skriftemål skjer i skriftestolen i St. Johannes til fastsatte tider, men utenom disse tidene kan man kontakte en av prestene for å avtale skriftemål.

 

Lurer du på hvordan skriftemålet fungerer, eller hvordan man best kan forberede seg?

 

Mandag-torsdag: Før messen

Fredag-søndag: Etter avtale

Nasjonale messer kan ha sine egne tider: Kontakt presten 

"Jeg har vært alt vannhellig. Om Gud kan virke gjennom meg, kan Han virke gjennom hvem som helst"

St. Frans av Asissi

Dåp

Dåpen er det mest grunnleggende av alle sakramentene. I dåpen blir vi forenet med Kristi død og oppstandelse, og vi blir en del av den Kirke som er Hans kropp. 

I den tidlige Kirke, da en stor andel av de som mottok dåpen fremdeles var konvertitter, ble man døpt som voksen etter en lang, forberedende katekesetid. Men Kirken har en lang tradisjon for å døpe barn, der foreldrene da bekjenner troen på vegne av barnet og får i ansvar å oppdra barnet i den kristne tro sammen med fadderne. 

Ønsker du at barnet ditt skal døpes, eller ønsker du selv som voksen å motta dåpen? Ta kontakt med menighetskontoret, så hjelper vi deg videre.

 

Ofte stilte spørmål

Først og fremst må du ta kontakt med menighetskontoret, og avtale en dåpssamtale og en mulig dato. Menighetskontoret sender da en dåpsmelding på epost, som må fylles ut før dåpssamtalen og tas med.  Til dåpssamtalen må du også ta med fødselsattest for barnet og fermingsattest fra faddere. Under dåpssamtalen ser man igjennom dåpsmeldingen, og planlegger dåpsliturgien.

Når man er fadder tar man høytidelig på seg det oppdrag å lære barnet opp i den katolske tro i samarbeid med foreldrene. Derfor kreves det også at fadderne er konfirmerte katolikker over 16 år.

Når du skal velge fadder, tenk gjennom hvem som er et godt og hellig forbilde for barnet ditt, og som samvittighetsfullt kommer til å utføre denne oppgaven.

Det kreves å ha minst én fadder, men man kan også gjerne ha to. Da skal fadderne helst være en av hvert kjønn.

Nei, det er ikke et krav at foreldrene er gift for å kunne døpe barnet sitt.

I all hovedsak skjer dåp på lørdager, men en annen ukedag er også mulig. Dette må konsulteres med den prest eller diakon som skal utføre dåpen.

Søndager er som regel utelukket for dåp, da dåpsritualet forlenger messen betraktelig og det ikke er så mye tid mellom hver messe på en vanlig søndag.

I utgangspunktet kan man ikke uten videre velge prest, da dette er avhengig av prestenes tilgjengelighet. 

Men dersom du ønsker et bestemt språk, ta gjerne kontakt med menighetskontoret, og så setter vi deg i kontakt med en av prestene.

"Derfor skal en mann forlate sin mor og sin far og holde seg til kvinnen, og de to skal bli én kropp"

Ekteskap

Ekteskapet er det mest alvorlige båndet to mennesker kan knytte, der de for Gud og mennesker lover å overgi seg til hverandre resten av livet. På samme måte som Kristus, brudgommen, elsker Kirken som er hans brud, slik skal mannen og kvinnen i ekteskap elske hverandre. Og gjennom sin forening er de åpne for at nytt liv kan komme til verden, og tar imot dette livet som en gave fra Gud.

Et katolsk ekteskap er derfor en livslang forpliktelse, og er i prinsippet uoppløselig. Det er det mest fantastiske og det mest alvorlige to mennesker kan love hverandre. Av den grunn kreves det også at de forlovede går i ekteskapskurs før de kan gifte seg.

Oslo menighetene samarbeider om ekteskapskurs. Se de forskjellige menighetenes nettsider for mer informasjon.

Sykesalving

Fra de tidligste tider har Kirken praktisert bønn for og salving av syke mennesker, og allerede i det Nye Testamentet leser vi om praksisen: «Er det en som er syk, må han kalle til seg kirkens presbytere; de skal be over ham og salve ham med olje i Herrens navn. Da skal bønnen, bedt i tro, frelse den syke, og Herren skal reise ham opp igjen. Og er han skyldig i noen synd, skal den bli ham tilgitt. Så bekjenn deres synder for hverandre, og be for hverandre, for å bli friske.» (Jak 5, 14-16)

Tidligere ble sykesalvingen omtalt kun som «Den siste olje», fordi det gjerne var det man fikk på dødsleiet når man visste at man gikk døden i møte. Det Andre Vatikankonsilet gjorde et poeng av å si at sykesalvingen er for alle som lider av alvorlig sykdom, og at det bør meddeles så tidlig som mulig etter at man får sykdommen.

Kontakt oss

Adresse

Bredtvetveien 12
0950 Oslo

Kontaktinformasjon

Telefon : 23 68 11 00

Epost : oslo-st.johannes@katolsk.no

Kontortider

MANDAG – FREDAG:

KL. 09.00 – 15.00

St. Johannes Apostel og evangelist menighet - Org.nr.: 911 907 577