NGÀY SINH HOẠT PHỤ HUYNH 2013

Theo truyền thống hàng năm, cộng đoàn Oslo sẽ tổ chức một ngày sinh hoạt và cầu nguyện cho ơn gọi hôn nhân và đời sống gia đình vào tháng mười. Theo nhu cầu và ý kiến đóng góp từ những năm vừa qua, ban điều hợp sẽ tổ chức một buổi sinh hoạt mở rộng cho tất cả các phụ huynh. Đây là buổi họp mặt để các phụ huynh gặp gỡ, chia sẻ với nhau dưới sự hướng dẫn và huấn đức của Đức Ông F.X. Huỳnh Tấn Hải.

Chủ đề cho ngày sinh hoạt: GIA ĐÌNH-MẢNH ĐẤT ƯƠM MẦM ĐỨC TIN.
Thời gian: Thứ bảy, 26.10.2013 lúc 14.00
Điạ điểm: Nhà thờ thánh Gioan tông đồ (Bredtvedt)
Chương trình chi tiết:

14.00 – 14.30: Gặp gỡ, sinh hoạt.
14.30 – 15.30: Thánh lễ.
15.30 – 16.15: Huấn giảng do Đức Ông hướng dẫn.
16.15 – 16.25: Giải lao.
16.25 – 17.30: Hội thảo và chia sẻ.
17.30 – 18.00: Gặp gỡ, trao đổi với các nhóm sinh hoạt trong cộng đoàn.
18.00 – 19.30: Bữa cơm chung.
19.30 – 20.00: Sinh hoạt nhóm.
20.00 – 21.30: Đúc kết.
21.30 – 22.00: Bế mạc, dọn dẹp.

Mỗi tham dự viên xin đóng kr 150,- để trang trải cho bữa cơm chung.

Để các phụ huynh khỏi bị chi phối, phân tâm trong ngày sinh hoạt, xin các phụ huynh thu xếp cho con cái ở nhà. Những ai vì hoàn cảnh, không thể thu xếp gửi con được, xin báo trước cho ban tổ chức.

Nếu muốn biết thêm chi tiết, xin hãy liên lạc với các thành viên trong ban điều hợp. Để dễ dàng cho việc tổ chức (vì phải đặt thức ăn) xin mọi người ghi tên tham dự bằng điện thoại hoặc email qua các thành viên trong ban điều hợp:

Trần Thị Thu Hương, mobil: 40096266 email: huongthi_tran@yahoo.com
Đinh Thiên Ngân, mobil: 47342277 email: dinhthienngan2@yahoo.com
Nguyễn Văn Hùng, mobil: 45024064 email: hungtrinh1805@gmail.com

Thay mặt ban điều hợp
Trần Thị Thu Hương