Velkommen til prestevielse av Tao Nguyen

foto2Diakon Bjørn Tao Quoc Nguyen (30) blir presteviet lørdag den 20. juni klokken 13.00 i St. Johannes menighet, Bredtvetveien 12, Oslo. Etter messen holdes det en liten mottagelse som er åpen for alle.

Tao har vært aktiv i Norges Unge Katolikker (NUK) i en årrekke, og var også dets leder i perioden 2007–2008. Han begynte sine studier ved St. Eystein presteseminar i 2008, og ble diakonviet av biskop Bernt Eidsvig i St. Olav domkirke den 23. august 2014.

Fra 1. september 2015 skal Nguyen ha sitt virke som kapellan i St. Paul menighet, Bergen.

Velkommen til prestevielse i St. Johannes!

kilde: katolsk.no