One human family, food for all [NO]

eng

Tiếng việt

Appell til Caritas-søndag 28. september 2014

caritas3I dag feires Caritas-søndag i alle katolske menigheter i Norge! Dette er et uttrykk for solidaritet med våre brødre og søstre over hele verden. Sammen med hele Kirken og Caritas vil vi være med på å gjøre verden til en bedre plass for alle. Derfor går dagens kollekt til Caritas’ arbeid.

Caritas Internasjonalis har nå en pågående kampanje med overskriften «One human family, food for all». En kampanje som setter fokus på viktigheten av brorskap på tvers av ulike folkeslag og grupper i kampen mot fattigdom og matmangel.

I sin åpningsappell til kampanjen fremhever Pave Frans at Caritas, Kirkens egen organisasjon, gjennom sitt arbeid står i sentrum for Kirkens misjon i verden. Når Apostlene sier til Jesus at de som er kommet for å høre på Ham er sultne, inviterte ham dem til å finne mat. Det eneste de fant var fem brød og to fisk, men med Guds nåde maktet de å mette en stor mengde og samtidig samle restene slik at ingenting gikk til spille.

Paven fortsetter og sier: «Vi står ovenfor en global skandale. Rundt én milliard, én milliard, lider fortsatt av sult i dag. Vi kan ikke se en annen vei og late som dette ikke skjer. Det er nok mat til å mette alle… Derfor inviterer jeg deg, til å lage plass i dit hjerte for denne krisen og å respektere alle menneskers Gud-gitte rett til å ha tilgang til nok mat… Jeg ber dere derfor, fra dypet av mitt hjerte, om å støtte våre Caritas-organisasjoner i deres edle kampanje der vi handler som én familie for å sikre mat til alle. La oss be om at Herren må gi oss den nåde til en dag å oppleve en verden der ingen lenger må dø av sult. Be om den nåden!»

Caritas Norge arbeider aktivt med matsikkerhet i en rekke land, både i Asia, Afrika og Latin-America. Dette er et arbeid vi er stolte av og som virker. I første halvår i 2014 har Caritas Norge blant annet bidratt til at over 1600 bønder i Den Demokratiske Republikk Kongo har fått opplæring i effektivt jordbruk. Enkelte bønder har fått en femdobling av avlingen, og forventer fortsatt økning. På denne måten greier de ikke bare å brødfø sin egen familie, men også å få et overskudd som bedrer deres og andres livskvalitet. Dette er bare ett av mange eksempler på at arbeidet nytter!

For å få slutt på sult og feilernæring må man også arbeide på et mer overordnet nivå. Derfor jobber også Caritas opp mot myndigheter både på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.

I år 2000 vedtok alle verdens land, gjennom FN, 8 tusenårsmål som man i fellesskap skulle jobbe mot frem til 2015. Det første og viktigste av disse tusenårsmålene er kampen mot ekstrem fattigdom og sult. Innen 2015 ønsket man å halvere andelen personer som lider av kronisk sult. Dette målet har man nesten nådd! I perioden 1990 til 1992 led 23,2 prosent av verdens befolkning av kroniske eller langvarig sult, i perioden 2010 til 2012 var andelen redusert til 14,9 prosent!

Når vi i dag markerer Caritas-søndag går kollekten til Caritas’ arbeid for en bedre verden. Caritas håper det vises stor sjenerøsitet i solidaritet med våre brødre og søster på alle kontinenter. Vi håper og tror at den gode vilje som vises i dag ikke bare er en enkelthandling, men blir uttrykk for et økende engasjement i arbeidet med å bygge nestekjærlighetens kultur, slik at vi en dag kan leve i en verden der fattigdom og sult ikke eksisterer.