Liturgiutvalget

Liturgiutvalget i menighet er dannet og består idag av:

P. Nguyen Thanh Phu, Sogneprest
P. Haavar Simon Nilsen OP, Kapellan
Anne Einarson, organist og korleder
Eli J. Rønning, medlem

I tillegg til de faste medlemmene ovenfor, er også korledere for de nasjonale(Engelsk,polsk,tamilsk og vietnamesisk) korene representert. Sognepresen er kontaktperson for de nasjonale korene. Liturgiutvalget kommer sammen 1 gang i måned for å gå igjennom søndagene og viktige festdager som feires. Spørsmål og forslag kan sendes til : oslo-st.johannes@katolsk.no.

Legg igjen en kommentar