Vi ønsker vår nye kapellan velkommen

pawel_weich

P. Pawel begynte som kapellan i vår menighet 1. september. Han vil være tilstede tirsdag-fredag i kontortiden.

Vi håper alle kan ta godt imot p. Pawel og la han bli kjent med vår flotte menighet.

P. Pawel Piotr Weich SS.CC er født 24. november 1972 i Rzeszów, Polen. Avga evige løfter hos picpuspatrene (den polske provins) 10. mai 1998 i Polanica Zdrój. Presteviet 29. mai 1999 i erkebispedømmet Wrocław. Magister i teologi og pedagogikk fra det pavelige universitet i Wrocław (1999). Ankom Norge 5. februar 2004.

 • 1.feb-06 – 1.mai -08:Kapellan i St. Ansgar menighet, Kristiansand
 • 1.mai-08 – 10. feb-10:Assistent for den polske sjelesorg i OKB (50%)
 • 1.mai-08 – 1.aug-09:Sogneadministrator i Halden (50%)
 • 1.aug-09 – 1.aug-11:Sogneadministrator i St. Teresia menighet, Hønefoss (50%)
 • 10.feb-10 – gjenutnevnt 1.jan-11 – 1.juni-11:Koordinator for nasjonalsjelesorgen i OKB (50%)
 • 1.mars-11:Medlem av OKBs Kommisjon for pastoralplan for barne- og ungdomsarbeid
 • 1.juni-11 – 1.juli-14/27. april-15:Biskoppelig vikar for innvandrersjelesorgen i OKB
 • 1.juni -11 – gjenutnevnt 18.okt-12 – 1.juli-14:Medlem av Presterådet i OKB
 • 18.okt-12 – 1.juli-14:Medlem av Konsultorkollegiet i OKB
 • 1. sep-13 – 1. juli-14:Ansvarlig prest for St. Thomas kapelldistrikt, Valdres
 • 1. sep-13 – 1.juli-14:Sogneadministrator i St. Teresia menighet, Hønefoss
 • 1. sep-14 – 1.aug-15:Sabbatsår i Polen 2. juni-15:Licentiatsgrad i dogmatikk fra Papieski Wydzial Teologiczny i Wrocław
 • 1.sep-15:Kappelan i St. Johannes a&e menighet, Oslo(80%)

Legg igjen en kommentar