Aktuell informasjon for St. Johannes menighet

Velkommen til trygg messefeiring på St. Johannes!

Fra lørdag 12 februar har vi vendt tilbake til normal messefeiring! Det betyr at disse smittetiltak er nå fjernet:

  • Kravet om 1-meters avstand
  • Kravet om bruk av munnbind
  • Kravet om «faste tilviste plasser»
  • Bruk av billettsystemet

Gudstjenester og annen liturgi kan holdes som normalt og arrangementer som katekese, kirkekaffe, aktiviteter for barn og unge mm. kan foregå uten begrensninger.
Vi ber alle om å følge generelle råd som god hånd- og hostehygiene og holde seg hjemme ved sykdom.

La oss ta vare på hverandre og respekterer de generelle råd som blir gitt for å hindre flere nedstenginger.

Velkommen!