Velkommen til katekese den 7. desember 2013

Velkommen til katekese for alle menighetens barn i 2. – 7. klasse. Barnas foreldre er velkommen til foreldrekatekese parallelt med barnas undervisning. Vi begynner i kirken kl.10.00, og minner om at 6. og 7. klasse møter kl. 9.40 (de har en overraskelse de vil vise oss i løpet av formiddagen!).

Advent og forberedelse til julehøytiden står i fokus. Barna får lære om årets Adventsaksjon i regi av Norges Unge Katolikker i samarbeid med Caritas. De yngste barna vil lage kort med typisk katolske julemotiv. Kortene vil menighetens eget ungdomslag – St. Jo – selge sammen med sine egne julekort, lys og annet de har laget – ved høymessetid søndag. All inntekt av salget går til Adventsaksjonen. Kom i kirken søndag og støtt Adventsaksjonen ved å kjøpe barnas og ungdommenes produkter!

Som indre forberedelse til julehøytiden, vil alle som har mottatt 1. kommunion få anledning til å gå til skrifte – både barn og voksne. Førjulshygge blir det også rundt i klassene.

Messen feires kl. 13.00. Hjertelig velkommen!