CARITAS Høstaksjonen: Stopp flukten fra sulten

Caritas starter nå sin høstaksjon som vil vare fram til advent. I år går pengene til vårt arbeid for å bekjempe sult. For første gang på to tiår er antall mennesker som sulter i verden økende.

Høstaksjonen: Stopp flukten fra sulten

For første gang på to tiår viser en ny FN-rapport at antallet mennesker rammet av sult er økende. 815 millioner mennesker sulter. Caritas mener likevel det er mulig å nå målet om å utrydde sult innen 2030.  FN-rapport, les mer: FN-Rapport

 I fjor økte antall mennesker som sulter med 38 millioner. Årsaken til økningen er hovedsakelig konflikter og klimaendringer. Mange må legge ut på flukt for å få nok mat.

 

-I fjor ble avlingen ødelagt av mangel på regn. Nå prøver vi bare å holde ut til neste innhøsting, forteller Susanna Gelasivo.

Hun er 15 år og allerede mor til Ross Edward, 9 måneder. Caritas møter henne i landsbyen Enyif i Sør-Sudan. To millioner er drevet på flukt og tusenvis av sivile har blitt drept i borgerkrigen som herjer Sør-Sudan. Susanna forteller at hun og familien flyktet fra kampene til byen, men at de nå har kommet tilbake fordi situasjonen har roet seg. Andre som Justin Malis hadde ikke annet valg enn å flykte fra hjemlandet.

Det er rundt ett år siden Justin Malis landsby, Gimono i Sør-Sudan ble angrepet. Samme dag bestemte han seg for å flykte. Han leide en lastebil som hadde plass til familien hans og femti slektninger, inkludert babyen Flora og kjørte sørover mot grensen til Uganda.

Det var liten tid til å ta med seg eiendeler, og det de fikk med seg mistet de på veien. Da de endelig kom frem til flyktningleiren Bidibidi i Uganda, hadde de ingenting. Nå har Justin og familien fått et enkelt hjem, en åkerlapp til å dyrke mat, og funnet trygghet.

Flyktningene i Uganda trenger både mat, vann og helsehjelp. Siden 2016, da Bidbidi ble åpnet, har Caritas-organisasjoner lært opp flyktningene i matproduksjon slik at de skal bli bedre i stand til å kunne klare seg selv. I løpet av høsten, vil 40 000 flyktningfamilier få tildelt såfrø og redskaper til å dyrke korn, kassava og grønnsaker. I tillegg deler vi ut matrasjoner som livreddende nødhjelp inne i Sør-Sudan.

Alle har rett til mat

Til tross for at utviklingen det siste året har gått i feil retning, har fungerende generalsekretær i Caritas Norge, Knut Andreas Lid tro på at verden vil lykkes med denne ambisiøse målsetningen.

  • Vi vet hvordan vi forebygger og reduserer konsekvensene av klimarelaterte katastrofer – og dermed bidrar vi også til å forebygge lokale konflikter. Vi har kompetansen og ressursene til å nå målet. Men verden trenger en tydeligere politisk vilje for å nå målet om å utrydde sult globalt innen 2030, sier han.

80 prosent av de som sulter lever på landsbygda i utviklingsland i Sør, spesielt i Asia og Afrika. Halvparten av dem som sulter er selv småbrukere som dyrker mat til egen familie og forsøker å selge et eventuelt avlingsoverskudd. En mindre andel av de som sulter er jordløse bønder som lever av å jobbe på andres gårder.

Norge kan gjøre mer

Det finnes ingen enhetlig oppskrift for hvordan sult- problemene skal løses, men det er bred enighet om at innsatsen må rettes mot småbrukere, og under- og feilernærte grupper.

Flere norske organisasjoner mener Norge gjør for lite for å løse verdens sultproblemer. Regjeringen Solberg har valgt helse og utdanning som sine viktigste satsingsområder, men Caritas med flere mener at denne satsingen hverken vil være bærekraftig eller effektiv hvis ikke sult og fattigdom bekjempes. Organisasjonene foreslår  at regjeringen lager en handlingsplan for å utrydde sult, et forslag som Caritas stiller seg helhjertet bak.

  • Norge har en unik kompetanse – i privat sektor, i forskning og forvaltning – som kan bli avgjørende for at vi skal kunne urydde sult globalt. Caritas jobber på bakken og kanaliserer kompetanse og ressurser som bidrar til utvikling og forbedrede levevilkår for familier i marginaliserte lokalsamfunn. Dersom vi får delta i utformingen av en slik handlingsplan, vil vi sikre at tiltakene treffer de med størst behov og størst potensiale, sier Knut Andreas Lid.

Slik bekjemper Caritas Norge sult

Å utrydde sult og ekstrem fattigdom er Caritas Norges hovedformål i vårt utviklingsarbeid. Vi har programmer i en rekke land i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Her tar vi utgangspunkt i de grunnleggende årsakene til sult på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Denne tilnærmingen er svært effektiv, og gjøres mulig gjennom utnyttelse av kirkens posisjon i mange land, og et omfattende Caritas-nettverk som når ut til hundretusenvis av lokalsamfunn.

Hvert år bidrar Caritas Norge til å gi om lag en halv million mennesker et bedre liv. Gjennom våre programmer får blant annet fattige småbrukere økt sin matproduksjon, slik at de skal kunne spise tre måltider om dagen. Folk i krise får livreddende nødhjelp.

Støtte til småbrukere slik at de får:

  • økt matproduksjonen
  • tilgang til nok og næringsrik mat
  • opplæring i effektive dyrkingsmetoder
  • opplæring i mer klimarobust jordbruk
  • tilgang til kreditt for å starte inntektsskapende aktiviteter
  • tilgang til markeder for salg av produkter
  • økt inntekt