Verdensungdomsdagene (WYD)

wyd_2013Fredag 12.7. kl 13.00 feirer biskop-emeritus Gerhard Schwenzer SS.CC. utsendelsesmesse for de 130 unge pilegrimmene fra Norge som skal delta på verdensungdomsdagen i Rio de Janeiro i slutten av måneden.
Vi ønsker våre ungdommer en velsignet reise i Troens lys!

Hva er verdensungdomsdagene?

Verdensungdomsdagene arrangeres av den katolske kirke med regelmessige mellomrom, og ble innstiftet av pave Johannes Paul II i 1984 som reaksjon på synkende kirkesøkning blant unge. Mens selve arrangementet feirer den katolske tro, går invitasjonen til å delta ut til alle unge, uavhengig av religiøs overbevisning. Det internasjonale arrangementet tiltrekker hundretusener av ungdom (16år og oppover) fra nesten alle land i verden. Samlingen varer en ukes tid og arrangeres annenhvert eller tredjehvert år. 300px-Wydrome2000

Rett etter at Benedikt XVI var valgt til pave annonserte han at han ønsker å fortsette denne tradisjonen, og at han vil delta på verdensungdomsdagene i Köln i 2005. Det var meningen at hans forgjenger Johannes Paul II skulle delta, men han døde tidligere det året. Pave Benedikt XVI har deltatt på Verdensungdomsdagen 2005 i Köln, 2008 i Sydney og 2011 i Madrid.

Skytshelgen for Verdensungdomsdagene er den salige Moder Teresa av Calcutta. Siden saligkåringsseremonien hans, har pave Johannes Paul II, som startet arrangementet, også blitt regnet som medskytshelgen.

Les mer her

130 Norske ungdommer på megasamling

Referanse:

http://www.vatican.va/gmg/documents/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Youth_Day