Lễ mừng kính Thánh Quan Thây của giáo xứ

norsk eng
stjohannes2Lễ mừng kính Thánh Gioan Tông Đồ được sắp xếp vào một trong những ngày cuối của niên lịch. Thánh Giaon Tông Đồ là quan thầy của giáo xứ chúng ta. Vì thế đây là thánh lể mừng kính Thánh Quan Thầy lần đầu tiên của giáo xứ sẽ được tổ chức vào lúc 13.00 ngày Thứ Bảy 28.12.2013, sau thánh lễ sẽ có tiệc mừng tại hội trường của giáo xứ.Nhờ ơn Chúa chúng ta đã thuê được nhà thờ Bredtvet để trở thành nơi sinh hoạt công giáo như: thánh lễ hàng ngày, các sinh hoạt giáo lý, các sinh hoạt thanh thiếu niên, ca đoàn và tuyên úy/phụng vụ cho nhiều sắc dân trong giáo xứ. Tính tới thời gian hiện tại giáo xứ có hơn 7500 giáo dân, nhưng số giáo dân vẫn tiếp tục gia tăng. Chúng ta hãy cùng nhau đến và cầu nguyện cho những việc tốt lành của giáo xứ; rao giảng nước Chúa đến cho muôn dân.Trong hồng ân của mùa Giáng Sinh, kính mời tòan thể anh chị em đến tham dự Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Quan Thầy lúc 13.00 ngày Thứ Bày 28.12.2013, sau thánh lễ chúng ta có tiệc mừng.