Các ghế dài và tòa giải tội đã ổn định

Giáo Xứ Thánh Gioan đã phát triển mạnh kể từ khi được thành lập vào ngày 09 tháng 5 năm nay, cụ thể là chúng ta nhìn thấy trong nhà thờ tất cả các băng ghế dài và và tòa giải tội đã được sắp xếp vào chỗ ổn định. Chúng ta may mắn có rất nhiều người giúp đỡ nhiệt tình, như thứ hai vừa qua đã đến giúp chúng tôi khiêng những băng ghế dài cuối cùng và tòa giải tội vào nhà thờ. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người trong giáo xứ cũng như tất cả những người đã hỗ trợ để có được những băng ghế đẹp này .
Hiện giờ các băng ghế dài đã được sắp xếp vào chỗ ổn định theo nhu cầu của giáo  xứ.  Trong  lúc  cử  hành  thánh  lễ,  chúng  tôi  yêu  cầu  không  được  mở  cửa thông sang hội trường giáo xứ Thánh Luca, và cũng không được sử dụng phòng họp này. Băng ghế cuối cùng cạnh cửa trượt được dành riêng cho các gia đình có con nhỏ. Phòng trước lối vào nhà thờ cũng có thể được sử dụng cho các gia đình trong các ngày lễ trọng.