Ngày Tôn Vinh Đức Mẹ tại Vùng Đông Na Uy

Ngày Tôn Vinh Đức Mẹ tại Vùng Đông Na Uy
Thứ Bảy 30.05. 2015

Image

Theo truyền thống mỗi năm Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, Vùng Đông Na Uy tổ chức một ngày trong tháng năm để Tôn Vinh Đức Mẹ.
Năm nay cộng đoàn sẽ tổ chức tại nhà thờ Thánh Gioan Tông Đồ, Bredtvet.
Địa chỉ: Bredtvetveien 12 – Oslo

Chủ đề cho năm nay: «40 Năm Đồng Hành Với Mẹ»

Chương trình:
 – 11:00  Tập trung  – Lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải – 12:00  Rước kiệu – 13:00 thánh lễ – 15:00 văn nghệ.
Ban tổ chức trân trọng kính mời!