SINH HOẠT PHỤ HUYNH

Để tạo một môi trường sinh hoặt giữa các bậc phụ huynh trong cộng đoàn, Ban phụ huynh Oslo sẽ tổ chức một buổi họp mặt cho giới phụ huynh. Đây là một buổi sinh hoặt để các bậc phụ huynh có cơ hội gặp gỡ, trao đổ, chia xẻ với nhau. Phần sinh hoặt đạo đức sẽ được hướng dẫn bở Đức Ông F.X. Huỳnh Tấn Hải. Sau đó chúng ta sẽ có sinh hoặt, văn nghệ cây nhà lá vườn «cùng hát cho nhau nghe».

  • Điạ điểm: Nhà thờ thánh Gioan tông đồ (Bredtvedt)
  • Thời gian: Thứ bảy, 07.06.2014 lúc 17.00
  • Chủ đề cho ngày sinh hoặt: Kinh tối trong gia đình.
  • Ẩm thực: Tự túc. Mỗi người tham dự tự mang theo thức ăn để cùng góp lại chung vui

Để tiện việc sắp xếp xin mọi người liên lạc với Ban Phụ Huynh đệ ghi danh.

Nhân tiện, Ban Phụ Hunh xin thông báo chương trình cho các buổi sinh hoạt kế tiếp:

  • Trại hè tại Nordtangen cho giới phụ huynh vào ngày 29.08.2014
  • Ngày sinh hoạt phụ huynh truyền thống hàng năm (“Ngày Hấp hôn”) 25.10. 2014
  • Chương trình chi tiết cho các buổi sinh hoạt này Ban Phụ huynh sẽ thông báo sau.

Mọi thắc mắc xin liên lạc qua emai với các anh chị trong Ban Phụ Huynh.

Ban phụ huynh kính mời!