Ủng hộ và Quà tặng

Giáo xứ Thánh Gioan Tông Đồ Thánh Sử của chúng ta thật may mắn đã được rất nhiều sự giúp đỡ và hỗ trợ cho việc thành lập giáo xứ mới. Chúng tôi cảm ơn đặc biệt giáo xứ St. Hallvard đã quảng đại ủng hộ số tiền 1.000.000 kr, và thêm vào đó là Nhà Tạm hiện đang dùng trong nhà thờ. Sự tương trợ này có tầm quan trọng rất lớn đến việc thành lập giáo xứ.
Chúng tôi  cũng  đã  nhận  được  rất  nhiều  quà tặng từ  các cá  nhân  hảo tâm,  các nhóm khác  nhau;  nhóm  Việt  Nam trong  dịp  mừng  lễ  Các  Thánh  Tử  Đạo, 150.000 kr; và vừa mới đây, chúng tôi đã nhận được 14.500 kr, số tiền thặng dư
trong chuyến hành hương Đất Thánh của nhóm Tamil.
Hiện giờ còn dư một số tiền nhỏ trong dự án băng ghế dài trong nhà thờ, vì vậy, chúng ta sẽ mua một số tấm nệm trên ghế quỳ ở các băng ghế. Tất cả mọi người trong giáo xứ đều vui mừng vì đã có các băng ghế dài mỗi khi chúng ta cử hành Thánh Lễ chung với nhau. Chúng tôi chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã đóng góp để giúp chúng tôi trong giai đoạn thành lập này, và chúng tôi hy vọng quý vị tiếp tục ủng hộ và cầu nguyện cho giáo xứ.