Mời tham dự buổi phân phát Kinh Thánh Trẻ em

norsk polsk eng

Gởi tất cả các trẻ em bốn tuổi   trong giáo xứ! Gíao xứ Thánh Gioan Tông đồ hân hoan mời tất cả các em 4 tuổi đến tham dự.
Thánh Lễ trọng thể vào lúc 11 giờ Chúa nhật ngày 07 Tháng 12

Trong Thánh Lễ, Kinh Thánh sẽ được làm phép trước khi trao cho các em. Tên của từng em sẽ được đọc lên trong nhà thờ, để các em cùng với cha mẹ có thể đến nhận cuốn Kinh Thánh như là một món quà của giáo xứ. Để có được một danh sách đầy đủ tất cả các em 4 tuổi cho ngày lễ phân phối, chúng tôi xin quí vị ghi danh con em của mình trước Chúa nhật ngày 30 tháng 11 qua e-mail và số điện thoại sau đây:

E-mail: Oslo-St.Johannes@katolsk.no
Tel:. 23 68 11 00 (văn phòng nhà thờ)

Việc nhận Kinh Thánh không phải trả tiền. Tuy nhiên, nếu quí vị muốn đóng góp giúp giáo xứ, chúng tôi chân thành cảm ơn.Tiền đóng góp, quí vị để trong phong bì và bỏ vào hộp tiền dưới chân tượng Thánh Gioan Tông Đồ trước cửa vào nhà thờ, hoặc gởi vào trương mục của giáo xứ: 3000.30.11859.

Trân trọng kính mời!
Giáo Xứ Thánh Gioan Tông Đồ, Thánh Sử. Bredtvet 12, 0950 Oslo