CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÁNH CỦA TÒA GIÁO MỤC OSLO CHO GIÁO XỨ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ

Kính thưa quí cộng đoàn và giáo hữu thân mến Cách đây hơn một năm vào ngày 15.03.2013 giáo xứ thánh Gioan tông đồ và thánh sử đã được đức…

Fortsett å leseCHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TÀI CHÁNH CỦA TÒA GIÁO MỤC OSLO CHO GIÁO XỨ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ