Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi trong giờ Thánh Lễ

norskeng polsk
søndagsskoleXin thông báo với cộng đoàn, chúng ta có giờ Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi trong giờ lễ trọng. Trong giờ lễ trọng, các em sẽ ra ngoài hội trường, ở đó, các bài đọc và Tin Mừng Chúa nhật hôm ấy sẽ được giải thích cho các em một cách đơn giản và dễ hiểu. Các em ra ngoài sau lời nguyện nhập lễ (trước khi bài đọc bắt đầu) và trở lại sau Kinh Tin Kính. Điều này áp dụng cho tất cả các ngày Chúa nhật, trừ thánh lễ gia đình/thiếu nhi vào Chúa nhật thứ 3 hàng tháng. Chúng tôi bắt đầu giờ Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi vào tuần này, Chúa nhật 28 tháng 9.

Chúng ta có những giáo lý viên giàu kinh nghiệm với trẻ em và thanh thiếu niên. Tuy nhiên, chúng tôi cũng mong được chào đón các phụ huynh, những người muốn phụ giúp trong giờ Phụng Vụ Lời Chúa cho thiếu nhi, cũng như trong các lớp giáo lý được giảng dậy chủ yếu vào 2 hoặc 3 thứ bảy trong tháng. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc với
Kristine Gran Martinsen: katekesestjohannes@gmail.com