Bầu cử Hội Đồng Giáo Xứ 2014

Trong những ngày này, các giáo xứ trong giáo phận Oslo đang tiến hành chương trình bầu hội đồng giáo xứ. Thời hạn bầu Hội đồng giáo xứ qui định là ngày 01 tháng 7.

Đây là một bước rất quan trọng đối với giáo xứ của chúng ta và sự phát triển của giáo xứ, và đây cũng là hội đồng giáo xứ đầu tiên kể từ khi giáo xứ được thành lập 15 tháng 3 năm 2013.

Chúng tôi xin tất cả anh chị em dành thời giờ cầu nguyện cho các quyết định của giáo xứ. Đồng thời, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi người tham gia tích cực trong cuộc bầu cử, bằng việc đề cử ứng cử viên, hoặc tự ứng cử vào hội đồng giáo xứ.

Ủy ban bầu cử gồm: Juwachim Reginold, Cindy SC Cho, Fredricque Theosophe , Joyce Ross Hemming Hytt và ông bà Benjamin – Ofelia Naceno.

Những người có thể được đề cử:

Theo Điều 7, qui chế Hội đồng giáo xứ trong giáo phận công giáo Oslo:

Tất cả các thành viên trong giáo xứ trên 16 tuổi đã lãnh nhận bí tích Thêm Sức được quyền bầu cử, được bầu vào hội đồng giáo xứ, và được chỉ định bởi linh mục chánh xứ vào Hội đồng giáo xứ.

Nhiệm kỳ Hội đồng giáo xứ là hai năm. Cuộc bầu kế tiếp sẽ vào năm 2016.

Hội đồng Giáo xứ bao gồm: Các linh mục trong giáo xứ, 4-10 thành viên được bầu chọn. Linh mục chánh xứ bổ nhiệm 1-3 thành viên (điều 4).

Đối với giáo xứ Thánh Gioan sẽ bầu 9 thành viên, và 2 thành viên do linh mục chánh xứ bổ nhiệm.

Hội đồng giáo xứ, «các tín hữu sẽ cùng với họ hợp thành cùng một sức mạnh chia sẻ việc chăm sóc mục vụ của giáo xứ, góp phần thúc đẩy công việc mục vụ » (CIC, kan. 536 §1; jfr. kanon. 511-514 og 528-529).

Chúng tôi nhấn mạnh rằng, các thành viên hội đồng giáo xứ là những tiếng nói của giáo dân để đệ trình các vấn đề cho hội đồng giáo xứ, nhờ đó các nhu cầu của giáo xứ, những mối quan tâm và những ý tưởng phát triển giáo xứ được thực hiện một cách chính xác nhất .

Ngày bầu cử Hội đồng Giáo xứ dự kiến vào Chúa nhật 22 Tháng 6, sau thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa. Các ứng cử viên cho cuộc bầu cử sẽ được công bố trên tờ báo giáo xứ trong tuần 24 và 25.

Việc đề cử các ứng viên có thể gửi đến: Oslo-St.Johannes@katolsk.no hoặc liên hệ với Ủy ban bầu cử. Hạn chót đề cử các ứng viên là thứ bảy 07.06. Sau ngày này, Ủy ban bầu cử sẽ không nhận thêm người được đề cử.

Trong thời gian này, ủy ban bầu cử cũng sẽ tìm ứng cử viên cho cuộc bầu cử. Quí vị đừng ngạc nhiên nếu quí vị nhận được yêu cầu.

Chúng tôi khuyến khích tất cả mọi người giúp xây dựng giáo xứ để vinh danh Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Ủy ban bầu cử mong rằng giáo xứ sẽ được may mắn trong cuộc bầu cử này.

Trân trọng,

Ủy ban bầu cử