Oppstart av grupper i januar 2017

Bibelgruppen: 

Møtes etter kveldsmessen på onsdager.

Her er datoene: 11. januar, 25. januar, 8. Februar, 22. februar, 15. mars, 29. mars, 19. april, 10. mai, 31. mai, 14. juni, 28. juni.

Kristen meditasjon: 

Møtes kl. 19.00 hver tirsdag(NB. byttet dag fra onsdager til tirsdager). Oppstart tirsdag 10. januar.

Guddommelig barmhjertighets rosenkrans -på vietnamesisk

Hver torsdag etter kveldsmessen.

Divine Mercy -på tamil

Hver fredag etter kveldsmessen. 

 

Forbehold om unntak rundt høytider.