STØTTEKAMPANJE FRA OSLO KATOLSKE BISPEDØMME TIL ST. JOHANNES MENIGHET, GRORUDDALEN

Kjære menighet, troende og venner,

Det har nå gått et år siden St. Johannes, apostel og evangelist menighet og sogn ble til. Menigheten ble opprettet av biskop Bernt Eidsvig Can. Reg., biskop av Oslo katolske bispedømme, den 15. mars 2013 og høytidelig innviet med pontifikal messe 9. mai på Kristi himmelfartsdag samme året.

Sognets vekst er stort. Kirkebenkene blir fulle og flere kommer til. Vi har i løpet av et halvt år måtte utvide kirkerommet og åpnet skilleveggen til menighetslokalet, slik at vi kan få plass til alle besøkene på søndager.

Kjære troende og venner,

Uten deres hjelpsomhet, sjenerøsitet og bønn hadde ikke menigheten kommet så langt på kort tid. Deres gavmildhet og hengivenhet er en styrke for vår flerkulturell menighet, som igjen til ære for Gud Kirke gjennom Jesus Kristus, vår Herre og frelser! For en stund siden kom vi i dialog med bispedømmet vedrørende vår økonomisk situasjon. Vi vet at det koster oss 1, 1 millioner for å leie kirken i året, med en langsiktig plan eventuelt kjøp. Dette er nødvendig slik at vi kan ha et plass til messefeiring og til våre aktiviteter hvor den katolske troen kan representeres og utvikles etter Evangeliets budskap.

Jeg vil med dette meddele alle sammen at i løpet av denne måned vil vi starte en kampanje for Avtalegiro. Kampanjen blir støttet av Oslo katolske bispedømme:

– For hver krone du gir gjennom Avtalegiro, får menigheten en krone til fra bispedømmet. Eks. om jeg gir kr. 100 i måned, blir den totale summen får året kr. 1.200,- som jeg gir som gave til menigheten. I tillegg vil bispedømmet gi det samme summen jeg gir til menigheten. Det vil si at menigheten får kr. 2.400,- til sammen.

Du får tilbake 28% av summen du gir tilbakebetalt fra Staten. Men fremdeles får menigheten 100% av det du gir (se vedlegg for mer informasjon).

Jeg vil dermed appellere alle til å bidra til denne kampanjen, hvor det er bare vin vinn for oss. Om det er en liten sum alle gir hver måned, vil det bli en betydelig sum for menigheten. Og ikke minst en sikker sum, slik at vi vet økonomisk hva vi har å drive menigheten for. I tillegg til leie av kirken på 1,1 millioner er det en del andre utgifter også

… strøm, avfall, vedlikehold, lønn til stab, forsikring osv.

Avtalegiroblanketter kan dere finne i våpenhuset allerede merket: St.Johannes, Oslo. Fyll ut skjema og lever den gjerne til prestene. Det kan også sendes direkte til bispedømmet (Akersveien 5, 0177 Oslo). Om du trenger hjelp til å fylle ut Avtalegiroblanketten, hjelper vi deg gjerne. Kontakt p. Phu eller menighetssekretær. Jeg ber alle om å bidra med litt, slik at vi i felleskap blir sterkere. Takk for deres oppmerksomhet, sjenerøsitet og velvilje.

I Kristus,

P. Dominikus Nguyen Thanh Phu

Sogneprest