Påskehilsen fra p. Bharath

Kjære brødre og søstre i St. Johannes menighet.

Ønsker dere alle en velsignet påske.

Måtte den oppstandne Jesu fred være med dere.

 

Jeg takker dere for deres kjærlighet, for all deres støtte, generøsitet og bønn.

Jeg takker Gud for den muligheten Han gav meg til å tjene denne menigheten.

Det var en stor velsignelse og en av de hyggeligste tider i mitt liv.

Jeg lover dere mine ydmyke bønner for deres familier og ber dere om å be for meg.

Jeg ønsker p. Tao velkommen og ber dere ta ham godt i mot og støtte ham slik dere har støttet meg.

 

Måtte Gud holde dere friske, trygge og styrke deres tro i denne vanskelige tiden.

 

Deres bror i Kristus,

Bharath