Messehagel og liturgisk utstyr

poland
Vi vil meddele med menigheten den gleden at vi har innsamlet mer enn 50.000 kr som var målet for messehagelprosjektet. Vi ønsker med dette å takke alle gavmildheter og sjenerøsiteten som menigheten har vist, både store og små.

Dette er det første prosjektet som menigheten fullførte med ros og glans! Vi er velsignet som har fått en så stor respons fra menighetens. Vår takknemmelighet ønsker nåes alle. Ingen nevnt, men ingen glemt. Gud velsigner dere alle!
IMG_0701 IMG_0706 IMG_0699
6 7 8
Av de pengene som vi har mottatt både i form av kontanter eller ved gave direkte til menighetens konto ble brukt til å kjøpe 8 messehagler (2 i hver liturgisk farge med passende kalkvelum). Resten ble brukt til å kjøpe inn liturgiske utstyr til messefeiring. Det vi har nå er det meste lånt fra forskjellige kirker. Med menighetens bidrag og støtte, har menigheten kunne fått kjøpt noe som tilhører oss.

I høymesse, søndag 16.juni vil vi presentere messehaglene og de liturgiske utstyret som vi har kjøpt for menigheten.
Samtidig som at de velsignes før tas i bruk.