You are currently viewing Refleksjon av P. Piotr Gasior

Refleksjon av P. Piotr Gasior

Refleksjon over evangeliet (2. søndag i fasten)

Kjære menighet,

Vi vet ikke hva deres opplevelser har vært den siste tiden; vi vet ikke hva som nylig har skjedd med deg på jobb eller hjemme. Men det vi vet, er at denne koronatiden har innebåret, om ikke fysisk, så i hvert fall åndelig lidelse. Mange mennesker frykter fortsatt for sin egen og sine nærmeste fremtid.

Når vi lytter til evangeliet og til lesningene, andre søndag i fastetiden, har vi tro på at dette er ordene Gud retter til oss. At de er rettet mot det som skjer i livene våre og i verden forøvrig. Fra evangeliet leste vi at Gud på Taborfjellet viste sin sønns guddommelighet og sa til hans nærmeste disipler: «Dette er min egen sønn, han som jeg har kjær. Lytt til ham!» Om vi ser på Peters, Jakobs og Johannes’ liv, så ser vi at det var en tid hvor de ble fortært av frykten som de lyttet til, og de har sett Jesus på Taborfjellet i all hellighet. Hva skjer så? Peter nekter tre ganger for sitt kjennskap til Jesus, mens Jakob og Johannes flykter når Jesus blir pågrepet.

Vi kjenner til deres livshistorier, og vet at det kom et tidspunkt når de husket og reflekterte tilbake til Guds ord på Taborfjellet «Lytt til ham». Hva skjer så? Peter gråter bittert etter å ha nektet for sitt kjennskap til Jesus, blir omvendt, og til slutt gir han livet sitt for Jesus. Johannes, til tross for at han flyktet når Jesus ble pågrepet, så står han senere under korset hans. Han har også lidd mye for Jesus, selv om han er den eneste apostelen som ikke døde martyrdøden. Jakob ser vi også, mot slutten av hans liv, som et trofast vitne for Jesus’ liv.

La oss gå inn i andre søndag i fastetiden, til evangeliet som ble lest opp, med tiltro og tillit til Jesus. Med en overbevisning, at han ønsker å ta oss med til Taborfjellet, slik at vi også kan få en bønnestund som kan gi oss styrke og frelse.

Måtte hver av oss oppleve samme omvendingen som det Peter, Johannes og Jakob gjorde.  Måtte vi i bønnestunden høre de samme ordene apostlene hørte «Reis dere og frykt ikke».

P.Piotr Gasior