Palmesøndag

Palmesøndag innleder den stille uken. Påske er årets viktigste høytid  og feires til minne om Jesu Kristi siste nattverd, lidelse, død og oppstandelse. Mange har tatt veien til kirken for feiring av palmesøndag som er den første i menighet noensinne. Palmegrenene ble velsignet på plenen uten kirkebygningen. Etterpå var det prosesjon skal være vår hyllest til Kristus som konge. Vi følger ham i prestens skikkelse, med grenene i våre hender som vitnesbyrd om vår kjærlighet og troskap.

Blog2 Palm1  palm4

palm6 palm2  palm5 

pam3 IMG_5766 palm7

Se også feiringen på vår facebook-side.