DOBBELTREGISTRERTE MEDLEMMER

DOBBELTREGISTRERTE

Hvert år i juni får alle tro -og livssyns samfunn en liste fra fylkesmannen om medlemmer som også står registrert i et annet trossamfunn.
Vi har nå sendt ut brev til de dette gjelder i vår menighet.
Hvis de aktuelle personene (eller foresatte på vegne av barn) fortsatt ønsker medlemskap i Den katolske kirke,
må de rydde opp iforhold til det andre trossamfunnet de er dobbeltført mot.
De kan finne ut hvilket trossamfunn det er ved å henvende seg til

Brønnøysundregistrene på telefon 75 00 75 00.