Koordinator for kirkekaffe

Menigheten er velsignet med mange frivillige til forskjellige oppgaver i menigheten
Vi vil etter hvert sette opp turnusliste angående lektor, kirkeverter,frivillig hjelpere på dagtid, vaskehjelp osv. Kirkekaffe etter messene er en del av menighetens pastorale aktivitet, hvor vi da
får tid til å bli bedre kjent med hverandre. Vi har fått en frivillig koordinator til kirkekaffe. Om du kan hjelpe til med å bake,forberede, stå og selge eller ved å rydde etter kirkekaffe, er dette svært ønskelig!
Kontakt Victoria Vo på telefon: 94 29 29 75 for nærmere informasjon.
Ditt bidrag er velsignelse for menigheten.