You are currently viewing DEN SYNODALE VEI

DEN SYNODALE VEI

Kjære menighet, vi minner om møte i forbindelse med den synodale vei tirsdag 25.  april kl. 19:00 etter messe.

Tema for kvelden : Deltakelse

Spørsmål til samtale:

  1. Å reise sammen betyr å lytte til Guds ord og å feire Eukaristien. Hvordan oppfordrer vi de troende til å delta i liturgien?
  2. Hva hindrer de troende i å ta ansvar for Kirken?
  3. Hvilke utfordringer har vi med å respektere at de troende har ulike roller og ulik kompetanse, og hvilke muligheter gir disse ulikhetene? Hvordan kan vi bli flinkere til å utnytte vår forskjellighet?
  4. Hva skal til for å skape godt samarbeid mellom de geistlige og lekfolket?
  5. Hvordan foregår beslutningsprosessene i våre menigheter? Hvordan kan de forbedres?
  6. Hvordan fungerer menighetsrådet? Hva kan forbedres?
  7. Hvordan kan de troende bruke menighetsrådet?

VEL MØTT!