You are currently viewing Kom, o Hellige Ånd, hit ned!

Kom, o Hellige Ånd, hit ned!

 

Kom, o Hellig Ånd, hit ned!
Lysets stråle til oss led fra din høye helligdom.

Far for slekt så arm og ring!
Gode gavers giver, bring lys i våre hjerters rom.

Du, som vet å trøste best,
sjelens venn og milde gjest, svale tilflukts åpne dør,

hvile for hver tynget mann
kjølig under solens brann,lindring når vårt hjerte blør.

Salighetens lys, treng inn!
Fyll til dypest bunn hvert sinn som i tro mot deg er vendt.

Uten lys fra guddoms vell
eier ingen i seg selv noe som for deg er rent.

Bøy alt det som stivnet til,
smelt det frosne ved din ild,led du den som veiløs går.

Skjenk hver sjel som på deg tror,hver som liter på ditt ord,dine gaver, syv i tall.

Kraft til enden du oss unn
og en salig oppbruddsstund.Oss til evig glede kall!

Avtvett urenhetens spor,
kveg med dugg den tørre jord, rens og hel de syke sår.