2.søndag i advent

12.Advent står Johannes døperens skikkelse.

«Etter meg kommer en som er mektigere  enn jeg, – en som jeg ikke engang er verdig til å bøye meg og knytte opp sandalsremmen for. jeg har døpt dere med vann, men han skal døpe dere i Hellig Ånd.»

Mark 1,1-8