Utdeling av barnebibel

Det var mange håpefulle 4-fireåringer i høymessen idag. Gratis utdeling av bibelen står på programmet idag. Bibelen er lagt opp på en slik måte at det er 1 historie pr dag i 365 dager.  Det er ingen katekese for åringene så det er en viktig start for dem.

IMG_4630 IMG_4663 IMG_4685 IMG_4679

IMG_4691 IMG_4656 IMG_4704 IMG_4748

Foto: Marek Palma