4.søndag i Advent

Vi nærmer oss dagen der Gud selv lar seg føde som et menneske, dagen da, Herren blir en av oss! De første som blir konfrontert med dette spranget som er så svimlende å forholde seg til for mennesker, er Josef og Maria.Frelsesverket har aldri blitt banalisert og fremstilt som noe enkelt, lettgripelig. Kirken har da også kalt Kristi komme til jord for «mysterion (μυστήριον)», et gresk ord som viser til det som er skjult, og som er opphavet til det vi i dag kaller sakramenter. Det er det som er skjult i Gud, og som mennesket aldri kan få innsikt i uten at det blir åpenbart av Gud selv. (Utdrag fra preken 4.søndag i advent 2013)