Takknemlighet

Vi har nå begynt det alminnelige kirkeåret etter Herrens fødsel og julefeiringer. På vegne av hele menigheten ønsker vi å takke alle som har hjulpet tilmed å forberede menigheten til høytiden og under hele sesongen for at menigheten skulle få en flott jul.

Våre takknemmeligheter sendes til: det norske- tamilske- engelske- vietnamesiske- og polske koret. Til St. Jo ungdomslag, Caritas St. Johannes og hobbyklubben for deres engasjement i Adventsaksjonen 2015, hvor pengene vil gå til Honduras. Især takker vi den vietnamesiske gruppen for julekrybben, i spissen ông Cố Thọ, hai anh Lâm og anh Nghĩa. De sponset også utgiftene til julekrybben. Stor takk går også til alle våre ekstra kommunionsutdelere, lektorene, kirkeverter, sikkerhetsvakter og ministranter som har stilt opp til messeferingene og andakter.

Vi vil også rette vår takknemlighet til alle som i stillhet har hjulpet til med å holde kirken ren under denne tiden. Det er flere tusen troende som har vært innom kirken, og uten alles hjelp hadde vi ikke kunnet holde kirken så ren og fin. Tusen takk alle sammen. Gud velsigne dere alle!

Med vennlig hilsen prestene