Koordinator for katekesen

ingridIngrid E. Paluska har fått innvilget 1-år permisjon fra å være koordinator for katekeseundervisning i St. Johannes. Med hennes vilje og erfaring, har menigheten kunne starte opp en solid program for katekesen siden menighetens oppstart 01. mai 2013. Ingrid er en sterk ressurs for menigheten. Hun er også ekstra kommunionsutdeler i menigheten. Menigheten ønsker å takke for hennes arbeid. Og ønsker henne lykke til videre.