Endring av ansatte på kontoret

collette_renateVår menighetssekretær Collette Marmande Furuly skal reise til USA for å hjelpe sine syke foreldre. Hun har fått permisjon til sommeren 2015. Collette har vært her siden oppstart og hjulpet til med å få hjulene i gang her i administrasjonen. Vi ønsker henne og familien lykke til og vi gleder oss til å ta henne imot etter endt permisjon.

I hennes fravær skal Renate Marie G. Eriksen være vikarierende menighetssek-retær. Hun har tidligere jobbet på St. Sunniva skole og er aktiv i menigheten med bl.a. menighetsrådet. Hennes første dag blir man 29.sep.

Vi ønsker henne velkommen.!