Askeonsdag 17. februar 2021

Askeonsdag 17. februar 2021

Kjære menighet,

Regjeringen og Oslo kommune sine tiltak sier at vi må holde stengte kirker frem til 18. februar 2021, dermed blir det ingen messer på askeonsdag.

Messe og askeutdeling- plan fremover

Prestene i menigheten vil feire messe og velsigne asken tidlig onsdag morgen for menigheten. Så fort myndighetene tillater at vi kan samles igjen setter vi opp messeplan og tider med ordets liturgi hvor det blir askeutdeling. Vi håper å kunne starte allerede nå torsdag 18. februar. Velsignet aske kan deles ut på alle søndagene i fastetiden. Vi følger spent med på pressemelding fra regjeringen og oslo kommune denne uken.

Faste og abstinens

Askeonsdag er den ene av de to dagene i året da alle voksne, friske katolikker (fra 18-60 år) er forpliktet til faste og abstinens. Ungdom over 14 år er forpliktet til abstinens.

Det er ingen messeplikt på askeonsdag og heller ingen plikt til å ta imot aske fra presten. Dette er en fin og from tradisjon. Det å ikke kunne motta aske eller å gå i messe på askeonsdag kan for noen være en spesiell form for abstinens eller «faste».

Når kirken er stengt og/eller vi ikke kan gå til messe så oppfordrer vi alle troende til å be sammen hjemme med familien. Bruk tiden fremover til å sette fokus på samholdet og vokse i troen som en familie og som enkelt mennesker.

Prestene ber for menigheten og savner deres tilstedeværelse.