Kirken er stengt til 18. februar.

Kirken er stengt til 18. februar.

Kjære menighet.

Oslo kommune har torsdag kommet med en pressemelding om at tiltakene videreføres til 18. januar med unntak av vg skoler som går til gult nivå.

Regjeringen har videreført de strenge tiltakene for Oslo område tom 17. februar.

Regjeringens tiltak

Oslo kommunes tiltak

For menigheten betyr dette at kirken blir stengt til 18. februar.

Det er kun lov til å ha begravelse i kirken.

Og den eneste aktiviteten vi får lov til å ha er for de under 20 år og vi prioriterer katekese for 1. kommunionsklassen og fermingsklassen.

 

Hva skjer med Askeonsdag 17. februar??

Vi venter på retningslinjer fra vår biskop Bernt Eidsvig om og hvordan vi kan markere askeonsdag på en forsvarlig måte.

Dette vil komme tidligst mandag 15.02.

 

 

Askeonsdag er i år 17. februar, og markerer begynnelsen på den 40 dager lange fastetiden, en forberedelse til den kommende påskehøytiden. Under askeonsdagens messe vigsles og utdeles asken laget av olivengrener, eller andre grener, fra palmesøndag foregående år. Aske benyttes denne dagen, fordi den blant annet er et bibelsk symbol på anger og bot, i tillegg til å være en påminnelse om livets forgjengelighet.

Vatikanets Gudstjeneste- og sakramentskongregasjon har sendt ut veiledning for hvordan prester over hele verden skal dele ut asken på askeonsdag, første dag i fastetiden. Asken symboliserer både anger og bot, og er en påminnelse om livets forgjengelighet.

I år skal asken drysses i korsform over hodet til den troende.