FORELDRE-KATEKESE

poland
St. Johannes har startet opp årets barne- og ungdomskatekese, og mange møtte opp til første katekesedag den 14. september. Kirken tar katekeseundervisning på alvor, og har som mål å gi alle barn og unge en grundig innføring i troen. Samtidig vet vi at den viktigste del av trosopplæringen er den som foregår i hjemmet. Derfor er det like viktig og forpliktende at foreldre og andre voksne med ansvar for trosopplæringen tar del i voksen-katekese.

       St. Johannes vil derfor invitere alle foreldre med barn i katekeseundervisning, og                spesielt foreldre av barn som forbereder seg til førstekommunion, til å møte opp til            foreldre-katekese. Faddere og andre voksne med ønske om katekese er også hjertelig        velkommen.

Målet med dette opplegget er å gi foreldre mulighet til å reflektere over sin egen tro og troens plass i familiens felleskap. Å være foreldre bærer med seg mange utfordringer. Foreldrekatekese er en unik mulighet til å komme sammen og lufte tanke og spørsmål som vi bærer på men som vi ikke alltid får utløp for. Gjennom felleskap (inkl. kaffe og te :-)) kan vi styrke hverandre i oppgaven vi har som foreldre. Etter innledende samlinger vil vi i selskap bli enige om forskjellige tema som opptar oss. Det kan blant annet handle om kallet til å være foreldre, om bønn i familien, om hvordan motivere barn til å å til messe, troen i hverdagen osv.

Katekese for voksne foregår samtidig med katekese for barna, da foreldrene likevel ofte kjører barna til og fra kirken. Den varer fra kl. 10 og avsluttes med messe sammen med barna kl. 13.

Vi ser fram til å starte dette opplegget sammen med foreldre og voksne i St. Johannes menighet, og vi håper mange vil gripe denne muligheten til å styrke troen både for seg selv og for familietlivet – for spørsmål , kontakt. p. Haavar på tlf.: 958 73 504 eller mail: Haavar.Simon.Nilsen@katolsk.no.

VEL MØTT!