Utnevnelser til valgkomiteen

Sognepresten utnevner:
Aurelia Palma, Joyce Ross Hemminghyth og Fredericque Theosophe til å være medlem i Valgkomite med virkning fra dagens dato 01.04.2016.
Utnevnelsen gjelder til august 2016. Valgkomités oppgave er å finne kandidater til
Menighetsråd-valget. Og gjennomføre det praktiske på valgdagene som finner sted i juni 2016.
5 personer i nåværende menighetsråd vil da gå ut som medlem og vi trenger 5 nye som ønsker å være med. Alle i menigheten kan fremme sine kandidater til valgkomitéen. Hvem som kan stille til valg? Alle som er 16 år og som har
mottatt ferming kan stille til valg og har stemmerett.
Du kan fremme kandidatene ved å skrive e-post til: st.johannes.valg2016@gmail.com
Mer informasjon om menighetsrådvalget kommer i søndagsbladet og oppslagstavler.