Julestemning – julebasar, julespill

Juletiden er den tiden man mest tenker på ens familie og deres velvære.  Julestemning kan man se hvor enn man beveger seg. Julelys, juletrær og ikke minst mulige julegaver! Juleinnslag finner man i formjulebasar og julespill om juleevangeliet.  Vær med å støtt opp om diverse innsamlingsaksjoner som gjøres via julebasar (CARITAS) og NUK -og ungdomslagene adventaksjon (ser etter bøsserbærere).

Bilde fra julebasar.

IMG_3613[1]

Julebasar etter høymessen kl. 11.

Foto: Victoria Vo