Wyniki wyborów do Rady Parafialnej 2014

norsk eng Tiếng việt

Niniejszym przedstawiamy wyniki wyborów do Rady Parafialnej , które odbyły się w dniach 15 do 22 czerwca 2014.
Ogółem oddano 414 głosów. Wśród nich były 62 głosy nieważne.
Parafia wybrała swoich przedstawicieli większością głosów.
W skład Rady Parafialnej weszli w porządku alfabetycznym
Stali członkowie Rady
Proboszcz (prowadzący), Dilani Rehana Maginaarachchi, Leonie Leonen Gelacio, Limalanathan Shanmuganathan, Mai Doan Ban Mai, Nathan Christopher, Magdalena Raczkowsski, Piotr Palma, Renate Marie Glomset Eriksen, Valerie Håkonsen
Członkowie zastępcy
Affa Girmay , Tien Thuy Le
Mianowani przez proboszcza
Juwachim Reginold, członek stały
W obradach Rady Parafialnej uczestniczyć będą również przedstawiciele młodzieży ( St. Jo oraz ministrantów ) .Będą oni mieli prawo zabrania głosu jednak bez możliwości głosowania. Wszyscy księża naszej parafii będą mogli także zabierać głos na posiedzeniach Rady Parafialnej.
Spotkania Rady Parafialnej
2014: 11/09 (ukonstytuowanie się i wybór przewodniczącego), 13/11.
2015: 15/01, 16/04, 21/05 og 18/06.
Komitet Wyborczy
Juwachim Reginold, Cindy S.C Cho, Joyce Ross Hemminghytt, Benjamin Naceno, Ofelia Naceno, Fredrique Theosophe
Kolejne wybory odbędą się w 2016 roku gdzie 1-3 rady będzie wybrana ponownie. Komitet wyborczy zebrany we wtorek 24 czerwca 2014.