Hilsen fra Ola Beisvåg

eng polsk

Kjære menigheten,
ola beisvågEtter 28 år som prest i Groruddalen har jeg nå blitt pensjonist og skal flytte til Råde i Østfold over sommeren. Fra 1986 til 1993 var jeg prest i Bredtvet, og fra 1993 sogneprest i Grorud.
Det siste året har jeg vært seniorprest i det nye sammenslåtte Grorud sogn. I alle år har jeg ar-beidet med økumenikk og samarbeid med andre kirker. Det finnes bare ett evangelium, det glade budskap om Jesus Kristus, men vi har fire evangelier. Det sier noe om at vår kristne tro kan uttrykkes og praktiseres på ulike måter. Derfor er det viktig at vi som kristne mennesker kan stå sammen om det ene evangelium og lære av hverandres liv, tradisjoner og er-faringer. Det er min drøm at vi en dag også kan feire nattverden sammen.
For meg er det messen som er det sentrale midt-punkt i kirkens liv. Derfor var det en stor dag for meg da St. Olav menighet første gang fikk bruke Romsås kirke. Og nå er jeg glad for at dere, mine søsken i troen, i St. Johannes menighet får bruke den kirken jeg selv har vært prest i gjennom syv år. Dere har fått et vakkert og høytidelig kirkerom. Det er viktig som en veiviser inn til det hellige. Sist søndag fikk jeg se det nye krusifikset og jeg gleder meg til å få se det store alterbildet som snart kommer på plass.

Vi i Den norske kirke har mange kirker i Groruddalen som vi kan bruke. Derfor gleder jeg meg over at så mange katolikker nå også har et hellig sted å gå til for å feire messe! Det er også mitt ønske at dere også kan overta underetasjen i kirken slik at dere får plass til alt som skjer i menigheten.
Det er mitt håp at mine etterfølgere i Grorud vil fortsette det økumeniske arbeidet i Groruddalen.
Med bønn om Guds velsignelse over St. Johannes menighet!
Hilsen Ola Beisvåg