Velsignelse av Caritas gruppen

Messen idag er samlet i solidaritet mot vold og forfølgelse i Irak. Under messen ble Biskop Bernt Eidsvigs og Caritas appell opplest for menigheten. Velsignelse ble gitt menighetens Caritas gruppe. Pengene fra kollekten og kirkekaffe går i sin helhet til Caritas for deres arbeid i Nord Irak.

IMG_3534 IMG_3532 IMG_3531 IMG_3517 IMG_3513 IMG_3504

Ønsker du å gi gitt bidrag til Caritas?

Bruk konto: 8200.01.93433 (merk gaven «Irak»)  eller

SMS: Send CARITAS til 2090 * 100 Kr pr SMS

Caritasgruppe program for 2014/2015

Dato Aktiviteter Tid
17.08.2014 St Johannes Caritas Søndag Høymesse Kl. 11:00
16.09.2014 Åpent hus Kl. 10:00-12:00
14.10.2014 Åpent hus Kl. 10:00-12:00
Sep-Okt Eldre Omsorg besøk
Nov – 21.12.2014 Julebasar
11.11.2014 Sosialt samvær Kl. 10:00-12:00
09.12.2014 Julelunsj Kl. 10:00-12:00
27.12.2014 Patronatsfeiring Messe kl. 11:00 etterfulgt med fest
13.01.2015 Sosialt samvær
Før Askeonsdag
Kl. 10:00-12:00
10.02.2015 Åpent hus Kl. 10:00-12:00
10.03.2015 Åpent hus Kl. 10:00-12:00
14.04.2015 Åpent hus Kl. 10:00-12:00
25.05.2014 Pinselunsj Messe kl. 11:00 etterfulgt med lunsj

Vel møtt til alle sammen!