Stilleuke — tirsdag 31.mars

Ingen kveldsmesse i St.Johannes tirsdag 31.3.

Alle er invitert til oljevigselsmesse i St. Olav domkirke kl. 18:00 med Biskop Bernt Eidsvig og bispedømmets prester.

holy oilUnder oljevigselsmessen vigsler biskopen de hellige oljer for salving av syke og katekumener samt den hellige krisma. Prestene fornyer også sine ordinasjonsløfter, for skjærtorsdag feires Kristi innsettelse av apostlene i hans prestedømme.