Spørreundersøkelse fra Vatikanet

Pave Frans har sammenkalt til en ekstraordinær bispesynode om  familien i oktober 2014. Denne følges av en ordinær synode om samme tema i 2015. I den forbindelse innbys alle bispedømmer og menigheter til å  besvare et spørreskjema som sendes ut i disse dager.

Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling har laget en elektronisk spørreundersøkelse med de offisielle spørsmålene fra Vatikanet. Den ligger ute parallelt på norsk, polsk og engelsk.

Les mer…

Kilde: katolsk.no