Invitasjon til lysmesse

canlde

polsk eng

Adventstiden er den hellige tiden hvor vi venter på at Frelseren tar bolig i blant oss, ved fødselen. Kall gjerne dette for en 4 ukers retrett for alle Troende, en vandring gjennom mørket til Lyset.
I denne anledningen ønsker vi å invitere alle barn sammen med foreldre, familie og venner, samt alle til en lysmesse
torsdag 12. desember kl. 18:00 her i menigheten.
Vi feirer messen med kun levende lys, hvor alle for hvert sitt lys utdelt, og er påtent hele messen.
Det blir også kirkekaffe etter messen.
Velkommen til store og små!