You are currently viewing Den Hellige Ånd- brev til konfirmantene

Den Hellige Ånd- brev til konfirmantene

Kjære konfirmanter og menighet.

I forbindelse med at vi nærmer oss pinse har p. Hallvard Hole OFM skrevet et brev til konfirmantene om Den Hellige Ånd og da spesielt om en av de syv nådegavene.

Kunnskapens gave.  

Trykk her for å lese brevet:

 Den hellige Ånd

 

p. Hallvard Hole er Fransiskanermunk og har sin kommunitet i Larvik med tilknytning til Ordensprovins i Polen.

Han har fortiden studiepermisjon i Polen og Roma.

Mer om p. Hallvard Hole OFM